Pristatyta originali Lizdeikos gimnazijos šimtmečio pagerbimo dovana

Alvydė Panova
,
Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytoja

Kultūros centro mažojoje salėje visuomenė supažindinta su Radviliškio Lizdeikos gimnazijos šimtmečiui pagerbti išleista istoriko Zenono Vasiliausko knyga „Sunki pradžia“, kuri skirta nušviesti pirmiesiems dviem mokyklos veiklos dešimtmečiams. Knygos leidimą parėmė Radviliškio rajono savivaldybė, Lizdeikos gimnazijos pavaduotojai ugdymui Skirmantei Petraitienei parašius projektą „Lizdeikos gimnazijos dešimtmečiai“.

 

Ūkanotą lapkričio rytą į Kultūros centro mažąją salę rinkosi garbaus amžiaus, pusamžiai vyrai ir moterys, jaunuoliai: buvę ir esami gimnazijos mokytojai, įvairių laidų absolventai, mokiniai, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, Radviliškio miesto seniūno pavaduotoja Vigilija Dževečkienė, Viešosios bibliotekos darbuotojos, radviliškiečiai, besidomintys Radviliškio švietimo istorija, „Šiaulių televizijos“ žurnalistai.

Knygą pristatė Lizdeikos gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė, autorius Zenonas Vasiliauskas ir aš, knygą redagavusi gimnazijos mokytoja Alvydė Panova. Renginyje taip pat dalyvavo leidinį maketavęs gimnazijos mokytojas Arvydas Kavaliauskas, viršelio dailininkė Julija Panova.

Pažymėta, kad knygos, pasakojančios apie Radviliškį, ypač apie švietimo reikalus, pasirodo retai. Direktorė I. Bajarauskaitė padėkojo už nuveiktą didelį, reikšmingą darbą, kuris tapo puikia šimtmečio dovana visai gimnazijos bendruomenei.

Pats Zenonas Vasiliauskas pirmiausia aiškino, kad pasirinkta neįprasta forma pristatyti 1919–1944 m. mokyklos istoriją – per pasakojimą apie vadovų – direktorių – biografijų prizmę: „Rašyti viso šimtmečio gimnazijos istoriją – daug laiko reikalaujantis kolektyvinis darbas. Gal ateityje jo kas imsis.“ Z. Vasiliauskas pabrėžė, kad 1994 m. sudaryta ir išleista Jono Varkulevičiaus knyga „Sugrįžki mokyklon: iš Radviliškio vidurinės mokyklos istorijos“ ir šiandien yra vertinga, tik leidinyje mažai pateikta žinių apie pačią mokyklos pradžią – pirmuosius du dešimtmečius. Jis norėjo spragą užpildyti, rajono viešosios bibliotekos leidžiamam kultūros ir istorijos žurnalui „Radviliškio kraštas“ rengdamas straipsnį apie pirmąją gimnazijos laidą (1944 m.), Vilniaus regioniniame valstybės archyve rado daug netyrinėtos medžiagos apie minėtą laikotarpį: metinių mokyklos ataskaitų, direktorių gyvenimo aprašymų, mokytojų posėdžių protokolų, kitų dokumentų.

 

Įvairių dalykų, susijusių su gimnazijos istorija, klausytojams papasakojo gerbiamas prelegentas. Jis rado daug vertingų, keliančių susidomėjimą faktų: Radviliškio gimnazijoje bandyta kaip privalomą dalyką įtvirtinti lenkų kalbą, dvidešimt procentų lietuvių kalbos metinių pažymių buvo neigiami, nes tuo laiku daug mokinių namuose kalbėjo rusiškai, pirmojo mokyklos pastato klasėse (dabar Laisvės alėja 8) mokiniai per pamokas nualpdavo, nes patalpos buvo itin ankštos. Autorius archyve rado žymaus lietuvių rašytojo, įtraukto į vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokymo programą, Antano Škėmos keturių klasių (didžiausias lietuvių literatūros modernistas tuomet mokėsi Radviliškio progimnazijoje) baigimo pažymėjimą su nuotrauka, pasirašytą Antano Škėmos (sic!) tėvo, progimnazijos direktoriaus. Z. Vasiliauskas toliau dirba Vilniaus regioniniame valstybės archyve – renka medžiagą apie Radviliškio gimnazijos pirmųjų dešimtmečių mokytojus.

 

Knygos „Sunki pradžia“ autorius paskatino mane pakalbėti apie A. Škėmos kūrybos tyrinėtojos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto humanitarinių mokslų daktarės Loretos Mačianskaitės iškeltus spėjimus. Mokslų daktarė mano, kad A. Škėmos romane „Balta drobulė“ kai kurių aprašytų scenų veiksmas galėjo vykti Radviliškyje. Pasigilinus į tekstą, paieškojus atitinkamų ženklų Radviliškio mieste, geležinkelio stoties rajone, pasitarus su istoriku, prieita prie išvados, kad kūrinyje minimos vietos greičiausiai yra Kaišiadorių miestelio, kuriame rašytojo tėvas Antanas Škėma vyresnysis iš Radviliškio persikėlė vadovauti Kaišiadorių amatų mokyklai. Galbūt atidžiau patyrinėjus romano tekstą, būtų galima aptikti ir garsaus rašytojo gyvenimo Radviliškyje žymių. Susirinkusiesiems į knygos pristatymą istorikas išsakė mintį, kad ant pirmojo mokyklos pastato derėtų bent lentelę, kad čia mokėsi klasikas, pritvirtinti.

 

Pristatymo pabaigoje autorius Zenonas Vasiliauskas dalijo autografus tiems, kurie spėjo įsigyti knygą „Sunki pradžia“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.