Priešmokyklinio ugdymo veiklų plėtojimas įtraukiant ugdytinių šeimas

Virginija Jankauskienė
,
Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Vienas svarbiausių mūsų mokytojų veiklos tikslų – padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis. Nuosekliai įgyvendindamos šį tikslą patyrėme, kokia puiki terpė yra vaidyba. Juk tai – nuostabus ir natūraliausias saviraiškos būdas, sujungiantis visas meninės raiškos formas. Vaikai atsiskleidžia vaidindami, dainuodami, šokdami… Tokia veikla labai paveiki padrąsinti vaikus, turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

 

Jau 10 metų ugdau priešmokyklinukus. Pati žaviuosi teatru, save lengviausiai išreiškiu vaidindama, todėl nenuostabu, kad ta meilė persiduoda ir mano ugdytiniams. Ikimokyklinukų ir/ar priešmokyklinukų meninės raiškos ugdymas(is) efektyviausiai perduodamas pasakas suvaidinant, tai suprantamiausias būdas vaikui pažinti gyvenimą ir kaip reikia gyventi. Šalia meninės raiškos, man labai svarbu kalbos ugdymas(is).

 

Kalba – svarbiausias psichinės ir socialinės raidos pasiekimas įgyjamas bendraujant. Nuolat bendradarbiaudamos su logopede, vaikų kalbą ugdome taikydamos įvairių veiklų: raiškus pasakų skaitymas; vaidybinės veiklos, lėlių terapijos elementų taikymas; naudojimasis muzikine veikla pasakas kuriant.

 

Efektyvus visuminis ugdymo(si) procesas, tai – glaudus tėvų, pedagogų ir specialistų bendradarbiavimas. Jam teikiame ypatingos reikšmės. Jau ne vienerius metus, telkiu grupės bendruomenę, kuriant išskirtinę prieššventinę kalėdinę aplinką ir nuotaiką. Puoselėjame tradiciją – kiekvienais metais važiuojame į valstybinį Kauno lėlių teatrą – kalėdinių spektaklių premjeras.

Šios šventės laukimas – ypatingas, todėl norisi sukurti kuo įdomesnių integruotų veiklų. Kaip mokytojai, pirmiausiai kyla daug klausimų: Kokį siužetą ar pasaką pasirinkti vaidybinei saviraiškai? Kaip į siužetą, pasakojimą įtraukti visus 20 grupės vaikų? Kaip įtraukti grupės tėvelius?

 

Sakoma: „Vienas lauke – ne karys!“ Bet, sutelkus „kariuomenę“ (vaikai, mokytojos, logopedė, muzikos mokytoja, tėvai), darbas pajuda greitai. Pirmiausiai su vaikais kuriame pasaką, plėtojame siužetą, įtraukiame veikėjus. Pastebėjau, kad judesių ir muzikos lydimos pasakos – labai smagus užsiėmimas vaikams. Tai labai svarbu mūsų „Bitučių“ teatro spektakliuose. Dialogai, vaizduotės teatras, gyvybės įkvėpimas daiktams, garsažodžiai, frazių intonavimas – visus šiuos metodus išbandome kurdami spektaklį.

 

Pasirinkus temą, belieka jai – įkvėpti gyvybės. Sukūrėme projektą „Rakteliu Kalėdoms taką atrakinome“. Šio siužeto įkvėpėjos – mergaitės, kurios tais metais labai domėjosi karalaitėmis, rūmais… O kurie rūmai – be raktų?! Žiemos rūmų raktus sukūrė, išdabino: vaikai, tėveliais ir šeimų nariai.

Tais metais vaidinome pasaką „Raktelio beieškant“, o raktelio reikėjo stebuklingą skrynią atrakinti, kurioje…

 

Kitais metais gimė projektas „Eisiu žvaigždėtu keliu…“. Pagrindinis jo akcentas – žvaigždė. Vaikų susidomėjimas žvaigždėtu dangumi, ten vykstančiu judėjimu, įkvėpė pasaką ir vaidinimą „Laiškas sapne“. Šiame pasakojime ir reikėjo žvaigždžių, kurias nepaprastomis pavertė vaikai ir šeimos nariai.

 

Sukūrėme ir pasaką bei vaidinimą „Besmegenio švarkas“ su stebuklingomis ir meniškomis snaigėmis. O 2019 m. pastatėme „Kalėdinį nykštukų miestą“. Šios pasakos dekoracijas sukūrė vaikai, drauge su tėvais „pastatė“ namus iš panaudotų kartoninių dėžių. Mūsų sukurtu šventiniu nykštukų miestu grožėjosi visas darželis.

 

Manau, kad tinkamai parinkta ugdymo(si) metodika, būdai, tinkamai parinktas ugdymo(si) turinys, orientavimasis į svarbiausius vaiko poreikius ir pomėgius, sužadina vaiko norą pažinti, tyrinėti, padeda atskleisti vaiko gebėjimus ir kūrybingumą.

 

„Vaikystėje mano girdėtose pasakose glūdi gilesnė prasmė, negu gyvenimo pamokose.“ (F.Šileris)

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.