Praturtinta ir atnaujinta lauko aplinka

Virginija Kripienė, Zita Grinvaldienė

Palanki edukacinė aplinka sudaro prielaidas darniai, visapusiai vaiko raidai, todėl mūsų darželyje kuriama erdvė, kuri optimaliai tenkintų pažintinę, kalbinę, emocinę, fizinę vaiko brandą; būtų estetiška, saugi, kupina spalvų, faktūrų, patraukli vaikams; skatinanti tyrinėti.

Mes, Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ specialiosios grupės auklėtoja Virginija Kripienė ir logopedė – spec. pedagogė Zita Grinvaldienė, atnaujindamos lauko aplinkas, stengėmės atliepti vaikų edukacinius poreikius ir interesus. Kūrybiniams žaidimas ir tyrinėjimams – puikiai tinka spalvų namelis. Veiklos jame – skatina vaizduotę, bendrystės džiaugsmą; stiprina vertybines nuostatas; atskleidžia kalbinius gebėjimus. Kalba sėkmingai ugdoma žaidžiant spontaniškai, nes vaikas pajaučia bendravimo reikalingumą.

Tikslinti erdvinį suvokimą ir įtvirtinti sąvokas bei geometrines formas, puikiai padeda spalvotoji žuvytė, katinėlis, boružėlė. Lavinti regimąjį suvokimą, įsiminti matomus vaizdus, spalvas bei skaitmenis, pasitelkiama besišypsanti gėlė.

Lauko aplinka leidžia skatinti fizinį vaikų aktyvumą, spontanišką judėjimą, įgyti naujų patirčių. Kiemo teritorijoje, automobilių trasose, labai pamėgtose vaikų, kuriami įvairiausi žaidimai, rengiamos lenktynės.

 

Tenkindamos prigimtinį vaiko poreikį žaisti, skatiname mažuosius žaidimo erdves pasirinkti, bei naudotis tinkamiausiomis priemonėmis, neribojame žaidimo trukmės, leidžiame veikti individualiai, ar su vaikų grupele. Sudarome sąlygas vaikui jaustis svarbiu; išklausome ir vertiname kiekvieno vaiko nuomonę, palaikome iniciatyvas.

 

„Vaikai gali pamiršti, ką jiems padarei ar pasakei, bet jie niekada nepamirš, kaip privertei juos jaustis.“ (Maya Angelou)

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.