„Plastic Pirates – Go Europe!“ Romoje

Birželio 5–6 dienomis Romoje įvyko tarptautinio piliečių mokslo „Plastic Pirates – Go Europe!“ asamblėja, kurioje Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekto koordinatoriai pristatė ir aptarė Lietuvos patirtį šiame projekte. Taip pat renginyje buvo išklausyti Italijos mokyklų mokinių atliktų darbų pristatymai ir aptarti skirtumai tarp Lietuvos ir kitų šalių taršos mastų. Viso šio renginio metu projekto atstovai iš 12 Europos šalių dalinosi savo patirtimi, taip pat aptarė projekto metu iškilusias problemas ir bendromis jėgomis atrado jų sprendimus.

 

Šiuo metu Europos Sąjungoje yra keliamos penkios misijos, skirtos spręsti didžiausius mūsų pasaulio iššūkius: kova su vėžiu, prisitaikymas prie klimato kaitos, mūsų vandenynų apsauga, gyvenimas ekologiškesniuose miestuose ir sveiko dirvožemio bei maisto užtikrinimas. Kiekviena iš šių misijų yra visuma veiksmų, kuri apima mokslinių tyrimų projektus, politikos priemones ar net teisėkūros iniciatyvas, telkianti Europos Sąjungos, nacionalinius ir vietos išteklius, įtraukianti piliečius ir siekianti išmatuojamo tikslo, kurio nebūtų galima pasiekti individualiais veiksmais. Vykdant šias misijas yra siekiama spartesnio Europos atsigavimo bei Europos žaliojo kurso, Europos kovos su vėžiu plano ir darnaus Europos vystymosi tikslų įgyvendinimo.

 

„Plastic Pirates – Go Europe!“ projektas priklauso vandenynų apsaugos misijai. Šio projekto metu klasės ir jaunimo grupės renka plastiko mėginius iš upelių bei upių ir dokumentuoja jų rezultatus. Surinktus duomenis vėliau vertina mokslininkai. Taip jaunieji Europos piliečiai reikšmingai prisideda prie Europos upių būklės, taip pat taršos plastiko atliekomis ir galimų jos šaltinių mokslinių tyrimų.

 

Nors galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje įrengti taromatai ir vienkartinių plastikinių gaminių pašalinimas iš rinkos jau davė teigiamų rezultatų, tačiau upių pakrantėse mokinių randamos šiukšlės tik rodo, kad dar turime tobulėti taršos mažinime.

 

„Plastic Pirates – Go Europe!“ projektu siekiama ne tik sumažinti neigiamą poveikį aplinkai skatinant piliečių sąmoningumą, bet apibendrinus ir pristačius mokinių dėka gautus rezultatus, palyginus taršos plastiku mastus tarp šalių moksliniuose darbuose, politiniu lygiu daryti teigiamą poveikį sprendžiant taršos pasaulyje problemą.

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.