Pilietinė iniciatyva „Tremties vaikų žaislai“ šių dienų jaunimui papasakojo apie kitokią vaikystę

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, kaip ir kasmet, inicijavo birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos – minėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Šią dieną prisiminti 1941 m. birželio 14 d. prasidėję Lietuvos gyventojų trėmimai, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių, iš kurių 5 060 buvo vaikai iki 16 m.

 

Šiemet Tarptautinė komisija Lietuvos mokykloms siūlė organizuoti renginius tema „Tremties vaikų žaislai“. Idėja kilo iš tremtinių atsiminimų, kuriuose aprašomas į nežmoniškas sąlygas pakliuvusių vaikų gyvenimas: artimųjų ligos ar netektys, sunkus darbas, nuolatinis maisto trūkumas, bet kartu ir vaikiškas noras žaisti, draugauti – turėti vaikystę. Tačiau stipriausias vaikų troškimas buvo kitas – kad išgyventų jų šeimos, kad galėtų dar kada nors sugrįžti į Lietuvą. Todėl tremtį išgyvenusių žmonių atsiminimuose dažnai kartojasi panaši mintis, kad vaikams atsidūrus Sibire jų vaikystė pasibaigė iš karto.

 

163 Lietuvos mokyklos patvirtino, kad organizavo pilietinę iniciatyvą „Tremties vaikų žaislai“. Renginiai Lietuvos miestuose ir miesteliuose vyko birželio 14 d., penktadienį. (Informaciją apie mokyklas, organizuojančias paminėjimus, galite rasti interneto puslapyje www.komisija.lt.) Dar iki vyksiančių renginių, ruošiantis paminėjimams, mokytojai su mokiniais skaitė ir aptarė tremtinių prisiminimus. Remdamiesi atsiminimais, dalies mokyklų mokiniai patys bandė sukurti žaislus, kokius tremtyje vaikai galėjo pasigaminti iš laikraščių, medžio, medžiagos skiaučių ar senų skudurų.

 

Valstybiniai renginiai Vilniuje birželio 14-ąją vyko dviejose vietose: prie Genocido aukų muziejaus ir Naujoje Vilnioje, prie tremtį simbolizuojančio vagono. Šiuose renginiuose dalyvavo Vilniaus miesto mokyklų mokiniai su baltais pačių rankomis pagamintais popieriniais paukščiais, simbolizuojančiais atminimą tų vaikų, kurie iš tremties negrįžo.

Gedulo ir vilties dienos minėjimus bei mokykloms skirtus istorinės atminties projektus Lietuvoje Tarptautinė komisija inicijuoja nuo 2004 m.

 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti:

Ronaldas Račinskas, vykdomasis direktorius, tel. 8 698 42 330, el. p. ronaldas.racinskas@lrv.lt; Ingrida Vilkienė, švietimo programų koordinatorė, tel. 8 618 47 475, el. p. ingrida.vilkiene@lrv.lt.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.