Pertvarkomos Kaišiadorių ir Dieveniškių profesinio mokymo įstaigos

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui, kad Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla būtų prijungta prie Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos, o Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla – prie Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos.

 

„Pertvarkydami profesinių mokyklų tinklą norime sudaryti kuo geresnes sąlygas mokiniams gauti kokybišką mokymą, įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją, kad absolventas iš karto galėtų dirbti, kad darbdaviai vertintų jo įgūdžius. Taip pat plečiame profesinio mokymo programų pasirinkimą suaugusiems, siekiantiems antros ar trečios kvalifikacijos. Keičiantis demografinei situacijai, darbo rinkai, mokinių poreikiams, turi keistis ir profesinis mokymas: sutelkus išteklius turi būti pasiūlyta kuo įvairesnių, lankstesnių mokymo formų. Šia kryptimi ir einame. Atsižvelgdami į konkretaus regiono poreikius, verslo perspektyvas, profesinio mokymo bazę, pertvarkome ir mokyklų tinklą bei programas“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys.

 

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos, kurioje mokosi ir nuteisti asmenys, prijungimu siekiama geriau koordinuoti nuteistų asmenų profesinį mokymą. Prijungus Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklą prie Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos, kuri turi geriau aprūpintą praktinę mokymo bazę, toliau bus mokoma dailidės, elektros įrenginių elektromechanikos, konditerio, pardavėjo, staliaus ir kt. specialybių. Prijungus mokyklą būtų sumažintos valdymo išlaidos, o nuteistųjų asmenų profesinį mokymą koordinuotų viena profesinio mokymo įstaiga – Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla. Taip pat būtų paprasčiau organizuoti mokytojų, dirbančių su nuteistaisiais, kvalifikacijos tobulinimą, būtų glaudžiau bendradarbiaujama su įkalinimo įstaigų atsakingais darbuotojais dėl užsiėmimų lankomumo, drausmės, auklėjimo problemų, o kooperuojant projektines lėšas būtų galima įsteigti ar išlėsti praktinio mokymo gamybines bazes, kuriose nuteistieji tobulintų įgytas kompetencijas, atliktų praktines užduotis.

 

Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos ir Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo programos dubliavosi. Be to, Dieveniškėse mokinių pastaraisiais metais tik mažėdavo, šiuo metu mokykloje mokosi tik 52 mokiniai. Dieveniškėse po reorganizacijos būtų tęsiamos kai kurios programos: apdailininko, automobilių mechaniko, konditerio, kirpėjo, virėjo, šaltkalvio.

 

Prijungus Kaišiadorių ir Dieveniškių profesinio mokymo įstaigas, sumažinus valdymo ir besidubliuojančias etatines pareigybes, per metus planuojama sutaupyti apie 25 tūkst. Eur.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius šių metų kovą patvirtino atnaujintą profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos planą. Atnaujintame pertvarkos plane numatyta, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje veiks 57 profesinio mokymo įstaigos, šiuo metu jų yra 61.

 

Profesinių mokyklų pertvarkos tinklo planas paliečia 22 mokyklas. Plane numatyta reorganizuoti 7 profesinio mokymo įstaigas. Dar 4 profesinio mokymo skyriai bus uždaryti.

8 mažose vietovėse veikiantiems profesinio mokymo įstaigų padaliniams siūloma sujungti pajėgas su bendrojo ugdymo mokyklomis pasirašant jungtinės veiklos sutartis, pagal kurias bendrojo ugdymo mokyklos mokiniams teiks bendrąjį ugdymą, o profesinio mokymo įstaigos mokys profesijos.

Kelios savivaldybių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos bus integruotos į profesinio mokymo įstaigas.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.