Per mokslo kalnus pasitelkiant STEAM veiklas

Erika Steponaitienė, Asta Urbonė
,
priešmokyklinio ugdymo pedagogės

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos priešmokyklinių grupių vaikai, kartu su mumis, klasių pedagogėmis Erika Steponaitiene ir Asta Urbone, mokydamiesi namuose, dvi savaites vykdė STEAM veiklas tema: „Per mokslo kalnus“. Ugdomosiomis veiklomis siekta supažindinti ugdytinius su negyvosios gamtos reiškiniais.

 

Pirmąją savaitę ugdytiniai susipažino su tyrinėtojo įrankiais ir priemonėmis, aiškinosi sąvokas „mokslas“, „laboratorija“, „eksperimentas“. Vaikų įtraukimui į aplinkos pažinimą, tyrinėjimą, eksperimentavimą pasitelktas pasakos „Mėgintuvėlio kelionės“ (aut. R. Česūnienė, L. Česūnas) personažas – mėgintuvėlis, kuris lydėjo ugdytinius veiklose visas dvi savaites.

Priešmokyklinukai, pagal išklausytos pasakos siužetą, pasigamino kūrybinį darbelį „Mėgintuvėlio oro balionas“ ir „pakilo“ į kelionę po pasaulį. Ugdytiniai noriai tyrinėjo orą, pažino jo savybes atlikdami eksperimentus „Oras sveria“ bei „Oro gaudynės“, kėlė hipotezes, o padedami suaugusiųjų, suformulavo išvadas.

Tyrinėdami orą, vaikai naudojosi termometru, savo sukonstruotomis svarstyklėmis, darbo lapais, dienoraščiais, mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais.

Vaikams patys spalvingiausi, ir sukėlę didžiausią malonių emocijų pliūpsnį, eksperimentai, kuriuose panaudotos vaivorykštės spalvos. Pasitelkiant įvairius būdus ir metodus (vaizdo filmukų peržiūra, įrašų klausymasis, žaidimai elektroninėje aplinkoje), siekta padėti vaikams suprasti: kas yra vaivorykštė, kaip ji susidaro, koks jos spalvų spektras. Pasitelkę vaizduotę, ugdytiniai piešė vaivorykštę įvairiais būdais ir priemonėmis, o atkakliausi – net pasigamino spektroskopą – prietaisą, skirtą stebėti spalvas.

 

Antrąją savaitę ugdytiniai eksperimentavo su vandeniu, pažino jo savybes ir būsenas. Didelis dėmesys skirtas sveikatos kompetencijos nuostatų ir gebėjimų ugdymui. Vaikai visą savaitę žymėjo, kiek stiklinių vandens išgeria per dieną, ir sudarė diagramą. Tris vandens būsenas (skystą, kietą, dujas) priešmokyklinukams pažinti padėjo pedagogių parengtos pateiktys, eksperimentavimas, užduočių atlikimas „Ema“ elektroninėje mokymosi aplinkoje.

Šios patirtys vaikams atskleidė, kad šaldamas – vanduo virsta ledu, o kaitinamas – vandens garais. Tyrinėdami vandens savybes, ugdytiniai atliko eksperimentus „Vandens plėvelė. Vandens paviršiaus įtempimas“, „Tirpsta ar netirpsta“, „Skęsta ar neskęsta“. Mus, pedagoges, labai džiugina išlavėjęs vaikų gebėjimas komentuoti, interpretuoti ir net pagrįsti savo nuomonę atliekant eksperimentus.

Vaikų veiklose vienu metu buvo plėtojamos kelios tarpusavyje susijusios kompetencijos.

 

Bendra ugdytinių, tėvelių ir pedagogių kelionė – per pažinimo, žinių ir mokslo kalnus – baigėsi, tačiau smalsūs priešmokyklinukai, padrąsinantys tėveliai ir mylinčios savo darbą pedagogės, kelia sau naujus iššūkius, siekia naujos patirties ir naujo žinojimo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.