Penkiolika metų skatina gabiuosius kėdainiečius

Jorūnė Liutkienė

Kėdainiuose vyko tradicinė gabių vaikų ir jų mokytojų šventė. Išskirtinė ceremonija kasmet rengiama už labai aukštus akademinius pasiekimus, gerus rezultatus, pelnytas vietas olimpiadose ir konkursuose įvertintiems jaunuoliams pagerbti. Jiems skiriamos piniginės premijos. Šiemet apdovanojama 90 mokinių ir net 71 mokytojui skirta mero padėka. Iš viso šiemet mokiniams bus paskirstyta 14 tūkst. eurų.

 

„Kai kam tai pirmieji pasiekimų įvertinimai finansine išraiška, vėliau jus vertins gyvenimas, dar vėliau – jūs patys save vertinsite. Darykite viską taip, kad visada tai būtų aukščiausi balai ir visi šie trys vertinimai sutaptų“, − mokiniams linki rajono meras Valentinas Tamulis.

Gabiems vaikams iš rajono biudžeto per Gabių vaikų skatinimo fondą iš viso jau paskirstyta daugiau kaip 125 tūkst. eurų. Skatinamąsias premijas iš viso jau gavo 1 326 Kėdainių mokiniai.

 

2018-ųjų Metų mokytojas Linas Vilčinskas pataria visų mokinių tėvams: „Namuose duokite savo vaikui vis sudėtingesnes užduotis, aiškinkite lyg ir dar pagal amžių per sunkias temas, raginkite bendrauti su kitais gabiais, aktyvesniais vaikais, visaip skatinkite savarankiškumą, gerbkite jų norus. Mokykite atkaklumo, darbštumo ir disciplinos. Būtinai palaikykite, kai nepasiseka. Po kelerių metų tokio atkaklaus darbo namuose jau turėsite gabų vaiką.“

Įkurtas specialus fondas

 

Kėdainių savivaldybėje į gabius vaikus išskirtinis dėmesys kreipiamas jau net daugiau kaip 15 metų. Piniginiai prizai-premijos rajono mokiniams už pasiekimus pradėti teikti nuo 2007 m., o padėkos raštai dar 2005 m. Įsteigtas specialus Gabių mokinių skatinimo fondas. Per tą laiką keičiantis įstatymams ir sąvokoms kelis kartus keitėsi ir fondo nuostatai, tačiau skatinamosios premijos teikiamos iki šiol.

Kadangi vaikų gabumai įvairioje veikloje reiškiasi skirtingai, pinigai paskirstomi ir už akademinius, ir už meno, ir už sporto pasiekimus. Mokinius premijoms pasiūlo mokyklų vadovai. Talentingų mokinių turi visos mokyklos. Mokinių, gaunančių premijas ir kitokius apdovanojimus, kasmet tik daugėja. Visų jų asmeninis gyvenimas ir karjera vėliau susiklosto sėkmingai.

Iš fondo gali būti kompensuojama ir dalis kelionės išlaidų gabiam mokiniui, vykusiam į tarptautinę olimpiadą, padengti.

 

Visi mokiniai – gabūs

 

Mokinių išrinktas ir metų pradžioje „BRAVO mokytoju“ paskelbtas pedagogas, dabar naujos Tarybos narys Tomas Bičiūnas sako, kad tokios frazės „gabūs mokiniai“ nelabai mėgsta, ir atkreipia dėmesį, jog neretai mokinį, neužėmusį prizinės vietos olimpiadoje ar konkurse, nuo prizininko skiria tik vienas ar net pusė taško. Mokytojas iš patirties sako, kad kiekvienas vaikas yra gabus kažkurioje srityje, tik ją reikia surasti, pritaikyti mokiniui. „Kiekvienas mokinys gali pasiekti geresnių rezultatų. Tai padaryti jam, be abejo, padeda ir mokytojas, nors, mano manymu, mokinio sėkmė labiausiai priklauso nuo jo paties nusiteikimo, darbo ir pastangų. O mokytojas yra padėjėjas, lyg veiksmų koordinatorius“, − sako Kėdainių šviesiosios gimnazijos ir Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos mokytojas.

Bendruomenės renginys

 

Vienas iškilmingiausių renginių Kėdainių rajone yra pasididžiavimo ir malonių jausmų kupina bendruomenės šventė. Kasmet į ją renkasi mokiniai, tėvai, mokytojai ir bendruomenės atstovai. Be finansinių premijų, įteikiamos dar ir mero padėkos bei dovanos. Gabius vaikus pagerbia ir tėvų darbdaviai bei verslininkai. Įmonės ir organizacijos steigia specialius papildomus prizus. Po iškilmingos apdovanojimų ceremonijos rengiamas jaunatviškos muzikos koncertas. Šiais metais scenoje pasirodys perspektyvi Kėdainių vokalinė-instrumentinė jaunimo grupė „Kepti zefyrai“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.