„Pažink, švęsk, kurk Lietuvai“

Vilma Vyčienė
,
istorijos ir etikos mokytoja metodininkė

Projektas „Pažink, švęsk, kurk Lietuvai“, skirtas atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti, įtraukė visą Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos bendruomenę, subūrė visus: esamus ir buvusius mokinius, tėvus, mokyklos darbuotojus, partnerius, rėmėjus.

 

Įgyvendindami projekto dalį „Pažink“, puošėme mokyklą, organizavome edukacines išvykas į Valstybės pažinimo centrą, Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką, Jonavos šv. Jokūbo bažnyčią, Jonavos krašto muziejų, įsitraukėme į nacionalinį projektą „Laiko kapsulė“, pilietinę akciją „Lietuva kviečia“. Įgyvendindami projekto dalį „Švęsk“, visus bendruomenės narius kartu su mūsų partneriais Jonavos kultūros centro mišriu choru „Žemyna“, Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių etnografiniu ansambliu „Dobile“ ir Janinos Miščiukaitės meno mokykla pakvietėme į vakaronę „Šitą šalį mums likimas dovanojo…“, per kurią visi linksmai šoko, dainavo, žaidė liaudies žaidimus. Trečią projekto dalį „Kurk“ pradėjome vasario 15 d. anksti ryte sveikindami Lietuvą ir sustodami į didžiulį skaičių 100. Vėliau mokykloje atsidarė kūrybinės dirbtuvės, kuriose mokiniai rišo „šimtmečio mazgą“, rašė sveikinimus Lietuvai, šoko lietuvių istorinius šokius, žaidė protų mūšiuose „Lietuvos šimtmečio ritmu“, kuriuos vedė buvę mūsų mokiniai, dabartiniai Senamiesčio gimnazijos pirmokai, su Jonavos 211-osios kuopos jaunaisiais šauliais ėjo „Šlovės taku“, dekoravo meduolius, dalyvavo diskusijose „Grįžau dirbti ir gyventi į gimtinę Lietuvą“, kurias vedė buvę mūsų mokyklos mokiniai.

Projektas dar nesibaigė, jis tęsis visus metus. Projektą įgyvendinti padeda rėmėjai: mokinių tėvai, UAB „Verslo tiltas“, IĮ „Nerijos gėlės“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.