Nuotolinis mokymas(is): gerųjų praktikų pavyzdžiai etikos pamokose

Gegužės 11 d. Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio nariai ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, bendrųjų ugdymo mokyklų etikos mokytojus pakvietė į nuotolinį metodinį renginį „Nuotolinis mokymas(is): gerųjų praktikų pavyzdžiai etikos pamokose“.

Renginio tikslas – pasidalinti sukaupta patirtimi, vykdant ugdymo procesą nuotoliniu būdu etikos pamokose.

 

Renginį pradėjo Kauno miesto metodinio būrelio narys, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos etikos mokytojas metodininkas Tomas Pažarauskas. Mokytojas Tomas kalbėjo apie nuotolinio mokymosi „Moodle“, „Zoom“ ir „Office 365“ aplinkų privalumus bei trūkumus. Pristatė kaip vyksta konkreti praktinė pamoka nuotoliniu būdu ir pademonstravo, kaip žinių įsivertinimui taiko „Kahoot“ internetinį įrankį.

 

Kauno Dainavos ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijų etikos mokytoja metodininkė Laima Motiejūnienė pristatė keletą metodų, kuriuos taiko mokinių ugdymo procese, pateikė konkrečių pamokų pavyzdžių.

 

Kauno „Vyturio“ gimnazijos etikos vyresnioji mokytoja Rūta Bylienė dalinosi patirtimi, kaip jai sekasi taikyti edpuzzle.com įrankį. Mokytoja džiaugiasi, jog įrankio taikymas įvairaus amžiaus mokiniams pasiteisina, pamokos tapo aktyvesnės, labiau įtraukiančios. Ji ir kolegas padrąsino, norintieji ugdymo procesą paįvairinti vaizdo pamokomis ir bet kurį vaizdo įrašą papildyti interaktyviais klausimais bei kita mokomąja medžiaga, išbandykite šį įrankį.

 

Džiugu, kad renginys leido praplėsti etikos mokytojų asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas bei paskatino sudaryti mokiniams tokias nuotolinio mokymo(si) galimybes, kurios ne tik leistų tęsti mokymo(si) procesą karantino metu, bet ir ateityje padėtų į kasdienį ugdymo procesą integruoti nuotolinio mokymo(si) aplinkas, leistų jas sėkmingai taikyti ne tik pramogoms, bet ir kitose veiklose.

 

Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.