Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Pavasario šventės“

Kovo 22–23 d. Vilniaus etninės kultūros centras kviečia dalyvauti 12 akad. val. trukmės seminare „Pavasario šventės“, kuris yra kvalifikacijos tobulinimo programos „Kalendorinės lietuvių šventės“ dalis.

 

Kalendorinė šventė – vienas iš neišsenkančių dvasinių šaltinių, raginantis žmogų susikaupti, pabėgti nuo kasdienybės, kviečiantis dvasiniam tobulėjimui ir ugdantis mokinių bei jaunimo etninę savimonę. Kad kalendorinės šventės išlaikytų gyvosios kultūros tradicijas, reikia sugebėti įžvelgti ir parodyti mokiniui kiekvienos šventės estetinę, dorinę, bendražmogiškąją vertę, jos prasmingumą šiandienos gyvenime. Todėl mokytojui tenka atsakomybė ne tik išmanyti kalendorines šventes, papročius, bet ir juos renovuoti, t. y., suaktualinti ir susieti su šiandiena.

 

Seminaro „Pavasario šventės“ programa siekiama atskleisti pavasario švenčių ypatumus ir sąsajas su gamtos reiškiniais, prasmę ir regioninius skirtumus, paskatinti gilintis į jų turinį, tradicijas, simboliką, supažindinti su pavasario švenčių folkloru.

 

Seminaras skirtas bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojams, ikimokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų pedagogams, kultūros ir socialiniams darbuotojams, dirbantiems su vaikais, organizuojantiems užimtumą ugdymo įstaigose.

 

Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Seminaras vyks nuotoliniu būdu, naudojantis Zoom programa. Bilietais į seminarą prekiaujama Paysera bilietų sistemoje.

 

Jei reikalinga išankstinė sąskaita, registruotis reikia el. paštu janina@etno.lt, temos laukelyje įrašant „Dėl apmokėjimo už seminarą“ ir laiške nurodant dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą bei apmokančios įstaigos rekvizitus: pavadinimą, adresą, įmonės kodą.

Seminarą rengia Vilniaus etninės kultūros centras kartu su Inovacijų ir kompetencijų institutu.

PROGRAMA

2022-03-22

13.50–14.00 Dalyvių prisijungimas

14.00–15.30 Pavasarį atgimstantis gyvenimas bičių avilyje. Dr. Laima Blažytė-Čereškienė, Gamtos tyrimų centras

15.30–15.40 Pertrauka

15.40–17.10 Gydantys miškai – miško poveikis sveikatai. Monika Peldavičiūtė, asociacija „Gyvo Žalio“

17.10–17.20 Pertrauka

17.20–18.50 Etnokultūrinės patirtys: pavasarinė M. K. Čiurlionio menų mokyklos pradinukų tradicija ir pasirengimas jai. Rima Visackienė, M. K. Čiurlionio menų mokykla, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

2021-03-23

13.50–14.00 Dalyvių prisijungimas

14.00–15.30 Senieji Lietuvos gėlių darželiai: kvapnūs, puošnūs, gydantys. Verbų puokščių tradicija.  Etnobiologė Gražina Žumbakienė

15.40–17.10 Pavasario švenčių dainos, šokiai, rateliai ir žaidimai. Dr. Toma Grašytė-Jegelevičienė

17.10–17.20 Pertrauka

17.20–18.50 Ar nesugenda pavasario gamtos švenčių kalendorius? Selemonas Paltanavičius, Vytauto Didžiojo universitetas

 

Organizatorių inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.