Nuotolinio darbo iššūkiai lopšelyje-darželyje

Jūratė Briskmanienė, Asta Mainelienė, Lida Aksionova
,
Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogės

Pedagogas, tai žmogus, kuris šiomis dienomis daugeliui šeimų yra tikrasis herojus, siekiantis, kad vaikams šis keistai unikalus karantino laikotarpis atneštų kuo daugiau naudos. Būtent dabar pedagogai ir tėvai – vieninteliai „nepakitę“ reiškiniai darželinukų gyvenime.

Šiuo sudėtingu laikotarpiu gyvename didelėje įtampoje bei nežinomybėje. Per trumpą laiką teko išmokti daug naujų dalykų: išsianalizuoti kaip veikia internetinės platformos: „Zoom“, „Messenger“, „Padlet“, nes būtent šios programos tapo pirmąja pagalba, organizuojant nuotolinį ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdymą. Kvalifikaciją tobulinome dalyvaudamos virtualiuose seminaruose. Atrasdamos savyje visiškai naujų kompetencijų – tokių kaip: imlumas kaitai, krizių valdymas, darbas išmaniosiomis technologijomis. Siekdamos, kad vaiko diena namuose būtų įdomesnė, spalvingesnė, įsimintinesnė; stengėmės, kad mažųjų žinios gilėtų, akiratis plėstųsi, kad išsiskyrimas su darželiu nebūtų labai ilgesingas.

 

Prasidėjus karantinui sukūrėme vaizdo kreipimąsi į grupės vaikus ir tėvelius. Priminėme vaikams, kad šiuo metu, kol jie negali lankyti darželio, žaidimus ir užduotis siūlys pelytė vardu Pi ir briedžiukas vardu Ka, nes jie – nepamiršo vaikų ir nori su jais bendrauti. Tėveliai, kartu su vaikais, taip pat sumanė atsiųsti vaizdo įrašų, linkėdami vieni kitiems gražiausių ir geriausių dalykų. Malonu klausytis daug nuoširdžių žodžių.

 

Ugdymo veiklos savaitės plano užduotys realiai primena vaikui apie darželio rutiną ir emocinį pasiruošimą grįžti. Svarbus aspektas – vaikas nesijaučia „iškritęs“ iš ugdymo proceso. Kas rytą mažieji nekantriai laukia auklėtojų siūlomų užduotėlių, žaidimų, pasakų, mankštų, eilėraščių, meninių, tyrinėjimų ir eksperimentinių veiklų.

Dienos pabaigoje tėveliai nekantraudami dalijasi įspūdžiais, nuotaikomis, atliktų veiklų rezultatais socialinio tinklo „Facebook“ sukurtoje paskyroje. Tuo labai džiaugiamės: komentuojame, giriame, skatindamos vaiko norą ugdytis.

Gauname daug nuotraukų bei vaizdo medžiagos, kuri atspindi vaikų pasiekimus namuose. Gera matyti, kad prie ikimokyklinukų veiklų prisideda vyresnieji bei jaunesnieji broliai, sesės, net ir močiutės… Toks aktyvus grįžtamasis ryšys įkvepia mums kūrybingumo, minčių, idėjų, o teigiamos vaikų emocijos ir reakcijos – geriausias įvertinimas.

 

Nuolat bendraujame ir bendradarbiaujame su kitais darželio pedagogais ir specialistais (muzikos mokytoja, logopede, darželio direktore bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui). Džiaugiamės aktyviais tėveliais, jų padedami, su vaikais dalyvaujame respublikiniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektuose, akcijose, parodose, konkursuose.

 

Kalbėdamosi su tėvais, supratome, kad pateiktos savaitės plano užduotys labai įvairios, įdomios ir ugdančios skirtingus gebėjimus. Tačiau vaikai labai pasiilgo savo draugų ir auklėtojų, tad iškyla sunkumų.

Štai keletas tėvelių minčių: „Pagrindinis sunkumas – vaiko emocijų protrūkio suvaldymas. Būna dienų, kai jam atsibosta ta pati rutina, tada pyksta, sunku susitarti“.

„Lankydamas darželį, būdavo labiau „išsikrovęs“. Bet einant pagal lenktyniavimo prizmę, vaikas atsigauna ir aktyviau atlieka užduotis, kadangi nenori atsilikti nuo grupės draugų“.

Tėvų pastebėjimai: „Atliekant įdomias užduotis atradome savo vaiką kitu kampu, t. y. anksčiau nepastebėjome kai kurių įgūdžių, kurie atsiskleidė bendradarbiaujant su vaiku namuose“.

„Vaikas noriai atlieka jam skirtas pareigas, kurias atsakingai vykdo“.

Kai kurie tėveliai paminėjo, kad nors karantinas suteikia galimybę šeimai pabūti kartu, nepatogus darbo grafikas šią galimybę gerokai menkina, o vaikai, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pamatę draugų nuotraukas, reikalauja neatsilikti.

Ryškiausias tėvelių nerimas rusų kalba bendraujančiųjų šeimose, užduotys, žinoma, atliekamos, bet namuose vaikai nebendrauja lietuviškai.

 

Nors šis laikotarpis nebuvo paprastas nei tėvams, nei vaikams, nei pedagogams, pastebėjome gerų buvimo namuose kartu, atradimų: tėvai daugiau laiko skyrė vaikams, pastebėjo jų gabumus ir silpnąsias puses; artimiau susipažino su auklėtojų darbu, gilinosi į atsiųstų planų turinį, geriau suvokdami, kokių tikslų ar uždavinių siekiame. Nuotolinis auklėtojų darbas su vaikais, paįvairino ir papildė tėvų kasdienybę, praskaidrino vaikų nuotaikas, sustiprino tarpusavio emocinį ryšį.

Na, o mes, pedagogės, daug daugiau laiko galėjome skirti savišvietai, patobulėjome dirbdamos kompiuterinėmis programomis. Planuodamos savaitės temas pastebėjome, kad užduotis reikia individualizuoti atsižvelgiant į vaikų pažangą.

Vaikai tapo atsakingesni, rimtesni. Kiekvienas norėjo draugams pademonstruoti, kokių darbelių atliko, ką nuveikė. Darbelių, bandymų, tyrinėjimų nuotraukos, vaizdo įrašai – atspindi vaikų pasiekimus. Auklėtojų gaunamas grįžtamasis ryšys iš vaikų šeimų – galingiausias motyvuojamasis variklis kiekvienam pedagogui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.