Neišsemiamos „Erasmus+“ projekto galimybės: kūrybinė žiūra matematikoje

Jolanta Mažuknė, Ligita Erminaitė
,
projekto vadovės

Praėjusių metų spalio 12–19 d. Belgijoje vyko „Erasmus+“ finansuojamo tarptautinio projekto „Hooked on Mathematics“ partnerių mokymo ir mokymosi veiklos, orientuotos į matematikos ir menų sintezę.

Oficialiai Ronsės miesto savivaldybėje projektą pristatė jo koordinatorė Plungės „Saulės“ gimnazijos mokytoja Ligita Erminaitė. Taip pat Lietuvai atstovavo mokytojos Jolanta Mažuknė ir Renata Gudienė bei gimnazistai Simonas Aleliūnas, Ignas Baltuonė, Matas Erminas, Paulius Vilnius. Be Plungės „Saulės“ gimnazijos, projekte dalyvauja mokyklos iš Belgijos, Bulgarijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos.

 

Per projektą Da Vinci Campus mokykloje vyko kūrybinės meno ir matematikos veiklinimo dirbtuvės: matematinių meno darbų kūrimas, jų paruošimas parodai, eksponavimas ir sukurtų darbų aukcionas labdaringais tikslais. Demonstruojamas kūno lankstumas, simetrija ir linijų dermė sudarant matematines figūras formavo naują matematinę įžvalgą. Džiugino vietinės spaudos dėmesys parodai ir projekto dalyviams.

Pasididžiavimą europietiška kilme kėlė apsilankymas Europos Parlamente. Ten taip pat neliko nepastebėta aktuali projekto tema.

Ypatingą pridėtinę vertę projekto dalyviams sukūrė apsilankymas olandų kilmės dailininko M. C. Escherio muziejuje Hagoje, Nyderlanduose. Stebino, telkė ir žavėjo savitas jo simetrijos-asimetrijos, tolėjimo-artėjimo, veidrodinio darbų atspindžio panaudojimas, kur jaučiama tampri filosofinė, socialinė žmogaus ir gamtos vienovė.

 

Projekto veiklų įvairovė ir skirtingi žiūros taškai sukuria naujas matematines integracijas, daro matematiką pažinią ir patrauklią, o kūrybinis inkliuzas „Aš kylu, kai galiu pasitelkti matematinį žinojimą“ įgalina naujoms paieškoms.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.