Neišdildomi įspūdžiai iš tarptautinio „Erasmus+“ seminaro Suomijoje

Laima Tiepelienė
,
Šiaulių l.-d. „Žirniukas“ direktorė

Rugsėjo 30 d. – spalio 2 d. Turku mieste, Suomijoje, vyko „Erasmus+“ programos TBV kontaktinis seminaras „Mokslo ir gamtos stebuklų tyrinėjimas (ankstyvasis vaikų ugdymas ir priežiūra)“ (angl. „Exploring the wonders of science and nature“, ECEC), kuriame Lietuvai atstovavau aš, Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ direktorė Laima Tiepelienė, ir Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pradinių klasių mokytoja Eisvydė Jurkevičiūtė.

Susitikime dalyvavo atstovai iš 18 Europos valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Islandijos, Ispanijos, Belgijos, Vokietijos, Airijos, Suomijos, Švedijos, Olandijos, Italijos, Serbijos, Slovakijos, Lenkijos, Kroatijos, Norvegijos, Danijos. Iš viso apie 60 žmonių, tarp kurių buvo ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai, švietimo įstaigų vadovai (mokyklų-darželių) ir programos „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų atstovai, kiti švietimo srities specialistai. Pirmos susitikimo dienos vakare vyko prisistatymai su kiekvienos šalies vaišių akcentais, smagiais pokalbiais apie atstovaujančias įstaigas, ankstyvojo vaikų ugdymo panašumus ir skirtumus.

 

Antrąją dieną buvome supažindinti su Suomijos ankstyvojo amžiaus (0–6 metų) švietimo sistema. Ankstyvasis ugdymas vyksta darželiuose ar mažesnėse šeimos dienos priežiūros grupėse / privačiuose namuose, nėra privalomas. Vaiko tėvai / globėjai nusprendžia, ar jo vaikas dalyvauja ankstyvojo ugdymo procese. Už ugdymą ir priežiūrą imamas mokestis (gali svyruoti nuo 0 iki 289 eurų). Mokesčio dydis priklauso nuo šeimos dydžio, pajamų ir valandų, kiek vaikas dalyvauja ankstyvojo ugdymo procese, skaičiaus. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas nemokamai. Nors šešiamečiams jis nėra privalomas, tokio ugdymo užsiėmimus lanko net 98–99 proc. vaikų. Darželiai dirba nuo 7 iki 17 val. (kartais 6–18 val.). Tėvai gali pasirinkti ugdymo trukmę: nuo 20, 27,5, 35 ar daugiau nei 35 valandas per savaitę. Grupėse vaikų skaičius proporcingas personalo skaičiui: 4 vaikai iki 3 metų / suaugusieji (paprastai vienas mokytojas, dvi padėjėjos (slaugytojos) ir 12 vaikų); 7 vaikai vyresni nei 3 metų / suaugusieji (paprastai vienas mokytojas, dvi padėjėjos (slaugytojos) ir 21 vaikas). Gimtosios kultūros ugdymas, ypač per pasakas ir jų skaitymą, gamta, kūrybiškumas ir žaidimai suomiams – didžiausios vertybės, kurių neatstos jokios technologijos. Suomijoje naudotis išmaniaisiais įrenginiais vaikai turi galimybę beveik nuo pat mažų dienų. Tačiau išmaniosios technologijos ugdymo procese tarnauja tik kaip priemonės konkrečioms užduotims atlikti, o ne vaikams užimti. Pavyzdžiui, vaikams iki 3–5 metų amžiaus planšetės duodamos tada, kai vykdomas koks nors projektas (tai gali būti kartą per savaitę ar mėnesį). Vaikams tyrinėjant kasdienę aplinką, skatinamas jų smalsumas, motyvacija kurti, konstruoti, eksperimentuoti, atrasti. Raginamas bendradarbiavimas, priežasties ir pasekmės ryšių įžvalga, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžių ugdymas(is). Ugdymo procese labai svarbu – laukas ir gamta. Bent kartą per savaitę vaikai keliauja į mišką, ten žaidžia ir mokosi. Sudaromos sąlygos patirti mokymosi džiaugsmą, o tai vienas iš ikimokyklinio ugdymo programos tikslų. Suomijos vaikai gerai jaučiasi ugdymo įstaigose dar ir dėl to, kad yra įsiklausoma į jų nuomonę. Planuojant, įgyvendinant ir vertinant ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą, klausiama vaiko nuomonės ir atsižvelgiama į jo norus. Vaikai yra įtraukiami į sprendimų priėmimą. Visais būdais stengiamasi nusileisti iki vaiko lygmens, jį suprasti, išklausyti, padėti. Mokytojai ieško pačių įvairiausių metodų, kad ugdymas taptų kuo patrauklesnis, įdomesnis. Kiekvienam sudaromas individualus ugdymo planas. Jį sudaro tikslai ir priemonės, skirti vaiko vystymuisi, mokymuisi ir gerovei palaikyti, jei reikia, jo specialiesiems poreikiams užtikrinti. Vaiko tėvai ar globėjai yra laukiami, kviečiami dalyvauti ugdymo procese ir pasakyti savo nuomonę dėl ugdymo. Siekiama, kad visi bendruomenės nariai galėtų laisvai bendrauti, bendradarbiauti ir kurti.

 

Trečiąją vizito dieną turėjome galimybę apsilankyti ugdymo įstaigoje ir iš arčiau susipažinti su suomių ikimokykliniu / priešmokykliniu ugdymu. Lankėmės „Tallimäki“ vaikų darželyje, kuris buvo atidarytas šių metų rugpjūtį. Darželyje veikia 9 grupės, ugdosi apie 140 vaikų: dvi ikimokyklinės grupės, viena regioninė integruota specialioji grupė, kitos šešios grupės yra jungtinės (1–5 metų). Darbuotojų skaičius – 35, kiekvienoje grupėje yra vienas ar du ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir viena ar dvi darželio slaugytojos / auklėtojų padėjėjos. Integruotoje specialiųjų poreikių grupėje yra dar ir specialiųjų poreikių mokytojas. Daugiausia dėmesio skiriama eksperimentiniam, įžvalgiam, tiriamajam ir aktyviam mokymuisi bei fiziniam aktyvumui. Mokymosi aplinka yra sukurta palaikyti vaiko smalsumą, susidomėjimą ir mokymosi motyvaciją. Stengiamasi, kad patalpos būtų kuo universalesnės ir lankstesnės. Atskirose mažose patalpose yra tyrinėjimų, statybos, meno ir „namų“ žaidimo centrai. Apsilankymas darželyje padarė didžiulį įspūdį ir suteikė idėjų, kaip organizuoti ugdymo procesą, pritaikyti darželio ugdymo aplinkas savo įstaigoje.

 

Per visą vizitą mums taip pat buvo pristatyta „Erasmus+“ programa, „eTwinning“ platforma. Buvome supažindinti, kaip reikia planuoti strateginės partnerystės projektą, pasiskirstę į grupes siūlėme idėjas naujiems būsimiems projektams, kūrėme trumpus projektų pristatymus ir dalijomės gerąja patirtimi. Buvo pristatyta nauja bendradarbiavimo priemonė www.padlet.com, kur skelbiami seminare dalyvavusių mokytojų kontaktai, informacija apie atstovaujamą įstaigą, ugdymo sistemą, būsimų projektų idėjos.

Pažintis su Suomijos ikimokyklinio ugdymo sistema, kontaktų užmezgimas ir projektų idėjų generavimas, išsamesnis „Erasmus+“ programos pažinimas – didžiulė gyvenimo patirtis. Tai galimybė tobulėti tiek dalykine, tiek asmenine prasme. O kur dar seminaro organizatorių surengta ekskursija po Turku miestą, kulinariniai atradimai vakarieniaujant restoranuose. Įspūdžių vis dar pilna širdis ir akys. Tokie seminarai-išvykos augina mus kaip pedagogus, kelia prestižą, suteikia pasitikėjimo, įkvėpimo ir noro dirbti.

 

Projektui įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga.

Straipsnyje atspindėtas dotacijos gavėjų požiūris, o NA ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.