Naudinga patirtis – takelis į sėkmingą ugdymą(si)

Gražvydė Radavičienė

Besibaigiant rudeniui, Šiaulių sanatorinės mokyklos grupė 8–10 klasių mokinių ir dvi mokytojos dalyvavo „Erasmus+“ mokymosi programoje Yediiklim Koleji mokykloje Antalijoje, Turkijoje. Vykdydami programą, 2 savaites dalyvavome pamokose kartu su Yediiklim Koleji mokyklos 9–10 klasių mokiniais, susipažinome su mokytojais, mokyklos aplinkomis, ugdymo organizavimu mokykloje, kultūrinėmis ir istorinėmis ypatybėmis.

 

Mokykla vadovaujasi tikslu – ugdyti šiuolaikinius, demokratiškus, ateitį matančius asmenis, kurie geba dirbti kartu su visomis suinteresuotomis šalimis. Mokyklos mokiniai, jausdami ypatingą dėmesį, turi galimybę tobulėti akademiškai, socialiai ir fiziškai. Pagrindinis dėmesys skiriamas į mokinį orientuotam ugdymui ir suteikiant galimybę sukurti atskirą mokymosi planą kiekvienam iš jų. Mokyklą lanko 500 mokinių – nuo darželio iki kolegijos klasių. Tik su profesionalių mokytojų komanda įmanoma įgyvendinti išsikeltą tikslą.

 

Mokydamiesi šioje mokykloje, mūsų mokiniai sėmėsi žinių geografijos, dailės, robotikos, anglų ir vokiečių kalbų, sveikos gyvensenos, kūno kultūros, muzikos, šachmatų, gamtos mokslų pamokose. Naudinga ir įdomu buvo tobulinti programavimo pagrindus kuriant robotą, žavėtis anglų kalbos pamokomis, kuriose mokymasis vyko vaidinant ir diskutuojant, teko pasukti galvą žaidžiant šachmatais, stebėti bandymus chemijos ir biologijos pamokose, susipažinti su turkų žymių kompozitorių muzika ir pristatyti lietuviškas dainas muzikos pamokose, sveikai maitintis mokyklos valgykloje ir sportuoti lauke. Mūsų mokiniai džiaugėsi turkų mokytojų rodomu dėmesiu jiems, pagyrimais už atliktas užduotis, draugišku bendravimu su bendraamžiais.

 

Taip pat dalyvavome pažintinėse išvykose, kurių metu gilinome geografijos, istorijos žinias ir geriau pažinome Viduržemio jūros regiono gamtą. Mokiniams ypač įsiminė išvyka prie Dudeno krioklių, kuriuos suformavo pietų Antalijos regione tekanti Dudeno upė. Gražiai įrengtame ir sutvarkytame parke mokiniai grožėjosi krentančiu krioklių vandeniu, vaikščiojo specialiai įrengtais takeliais, apžiūrėjo po kriokliu esantį Norų urvą. Išvykoje į senovinį graikų miestą Sidę mokiniai susipažino su miesto istorija, fotografavo antikinių pastatų, šventyklų griuvėsius, senovines statulas, sarkofagus ir kitus puikiai išsilaikiusius archeologinius stebuklus. Savo didybe visus pakerėjo 15 tūkst. vietų senovinis graikų amfiteatras. Labai naudinga buvo per pažintines išvykas įtvirtinti pamokose įgytas žinias apie gamtą ir istoriją. Juk būtent taip plečiasi mokinių pažinimo horizontai, vyksta savaiminis mokymasis.

 

Mokydamiesi ir bendraudami su mokyklos auklėtiniais mokiniai įgijo asmenines ir socialines, mokymosi mokytis, kultūrinio sąmoningumo, skaitmenines, daugiakalbystės kompetencijas.

Mokytojos, stebėdamos pamokas, įgijo patirties taikydamos įvairius metodus: socialinius, daugiakalbystės mokymosi ir kultūrų pažinimo, bendradarbiavimo, mokymosi kitose aplinkose, aktyvaus mokymosi atliekant eksperimentus, vaidinant, mokantis grupėmis, pritaikant ir individualizuojant ugdymo temas.

 

Sugrįžę į savo mokyklą ir pilni įspūdžių, mokiniai ir mokytojos dalijasi savo įgyta patirtimi. Džiaugiasi, kad dvi savaitės, praleistos kitoje mokykloje, kitoje kultūroje, praturtino suvokimą apie mokymąsi ir mokymą.

 

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos „Erasmus+“ programos lėšomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.