Mokytojų dienos proga – pamokos traukiniuose ir patarimai, kaip kelionę su vaikais paversti linksma edukacija

Kornelija Kunigonytė
,
komunikacijos koordinatorė

Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai, programos „Renkuosi mokyti!“ ir UAB „LG Keleiviams“ iniciatyva spalio 3 d. dalis mokytojų savo pamokas iš klasės perkėlė į traukinius. Keliaudami mokiniai dirbo grupėmis, atliko užduotis, vėliau lankėsi muziejuose, edukacinėse veiklose, o grįždami rengė pristatymus. Iniciatyva „Traukiniu į pamoką!“ siekiama parodyti, kokia įdomi ir kūrybiška yra mokytojo profesija, ir priminti, kad mokytis galime ne tik mokykloje ir klasėje.

 

Suderinti teoriją ir praktiką

 

Pasak programos „Renkuosi mokyti!“ vadovės Robertos Žižienės, mokymasis netradicinėse aplinkose suteikia mokiniams galimybę praktiškai išbandyti turimas žinias ir įvertinti jas platesniame kontekste. „Taip atsiranda gilesnis mokymosi prasmės pojūtis, o su juo auga ir mokinių motyvacija mokytis. Be to, kelionėje mokiniai ir mokytojai geriau pažįsta vieni kitus, mezgasi draugiški santykiai, o tai taip pat labai svarbu, ypač ugdant bendrąsias kompetencijas“, – netradicinių pamokų privalumus vardija R. Žižienė.

„Lietuvos geležinkelių“ grupei priklausančios keleivių vežimo bendrovės „LG Keleiviams“ generalinis direktorius Linas Baužys pritaria mokymosi naudai netradicinėse aplinkose: „Kelionė traukiniu leidžia mūsų keleiviams pažinti ir atrasti gražiausias Lietuvos vietas. Tikime, kad mokymasis per patirtį ir pažinimą suteikia galimybę mokiniams labiau pažinti nuostabų mūsų kraštą, o keliavimas ekologiška susisiekimo priemone taps nauju įpročiu.“

 

Mokytojams už klasės ribų tampa lengviau integruoti skirtingų dalykų žinias vienoje pamokoje, o mokantis „įdarbinti“ mokinių išmaniuosius telefonus: rinkti medžiagą fotografuojant, filmuojant, pasitelkti išmaniąsias programėles kuriant pristatymus ir pan. Štai keliaudami į Lietuvos jūrų muziejų Klaipėdoje, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokiniai bandė apskaičiuoti traukinio greitį, kūrė draugams matematinę užduotį apie ruonius, o surinkę apie juos daugiau informacijos muziejuje, grįždami namo sukūrė rašinį. Ypatingą žmogaus ir gamtos ryšį integruotoje biologijos ir lietuvių kalbos pamokoje tyrinėjo Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos mokiniai. Keliautojai lankėsi Kazlų Rūdos miško muziejuje, susipažino su miško augmenija ir gyvūnija, taip pat skaitė kūrinių ištraukas, kuriose atsispindi žmogaus ir gamtos sąveika, o pakeliui namo perskaitytų kūrinių etiudus suvaidino. Mokiniai iš Kauno Simono Daukanto ir Jurgio Dobkevičiaus progimnazijų vyko į Vilnių, kur senamiestyje ieškojo senovės simbolių ir ženklų, fiksavo juos ir kūrė savo koliažą išmaniąja programėle.

Savo pamokų idėjomis iniciatyvos dalyviai, „Renkuosi mokyti!“ mokytojai, dalijasi su visais kolegomis – pamokų aprašymus rasite čia.

Kad kelionėje vaikai nenuobodžiautų

 

Suplanavę ir pasirengę, išvyką traukiniu kiekvienas galime paversti įdomia edukacija vaikams ar smagiu laiku visai šeimai. Patarimais, ką su vaikais galima nuveikti ruošiantis kelionei ir per ją, dalijasi programos „Renkuosi mokyti!“ mokytojai.

 

Įtraukite vaikus į kelionės planavimą. Kartu su vaikais apsilankykite www.traukiniobilietas.lt, patyrinėkite maršrutus, pasitarkite, koks laikas yra tinkamiausias kelionei, ir nusipirkite bilietus. Taip vaikai patys jausis atsakingi už kelionę, turės galimybę išsakyti savo lūkesčius, jausis, kad jų nuomonė planuojant bendras šeimos veiklas yra svarbi.

 

Skatinkite vaikų savarankiškumą. Atvykę į geležinkelio stotį, paaiškinkite ir leiskite vaikui pačiam susirasti kelią iki perono, reikiamą traukinį, vagoną ir vietą (jei biliete nurodytos vietos). Tegul jis pats būna atsakingas už savo bilietą: saugo jį kelionės metu ir parodo kontrolieriui.

 

Pasidomėkite geležinkelių istorija. Papasakokite geležinkelių istoriją, kuo traukinių transportas ypatingas, kokiu greičiu jie važiuoja, kas jais gabenama, pristatykite geležinkeliečių profesijas, galima paliesti ir trėmimo temas. Per kelionę pasivaikščiokite po traukinį, apžiūrėkite vagonus.

 

Supažindinkite su šeimos istorija. Papasakokite savo asmenines istorijas, susijusias su traukiniais. Pirmoji kelionė traukiniu, juokingas įvykis, nutikęs traukinyje, – vaikams labai patinka klausytis suaugusiųjų istorijų, nuotykių.

 

Pažinkite Lietuvą. Papasakokite apie miestus, miestelius, kaimus, kuriuos pravažiuojate. Gal esate ten patys buvę, ką veikėte.

 

Mokykitės matematikos. Skaičiuokite, kiek traukinio vagone yra kojų, rankų, nosių, pirštų.

 

Lavinkite pastabumą. Žaidimas „Kas pamatys?“. Kelionės pradžioje susitarkite, kokius objektus norite pamatyti keliaudami. Pasidarykite sąrašą ir per visą kelionę stebėkite aplinką, ieškodami jų. Pavyzdžiui, kas pirmas pamatys: žmogų su raudona kepure, kur nors užrašytą skaičių 15, varną ir pan.

 

Skaitymas kitaip. Iš pravažiuojamų miestų, miestelių, kaimų pavadinimų raidžių sudarykite kuo daugiau žodžių. Pavyzdžiui, Kaunas: NASA, kasa, sakau, auka; Palemonas: mano, salone, ponas ir t. t. Kita šio žaidimo variacija – perskaitykite stotelės pavadinimą iš kitos pusės, pavyzdžiui, Klaipėda – Adėpialk.

 

Žaidimas „Vagono Alias“. Išsirinkite vagone esantį daiktą ir apibūdinkite jį, nupasakodami spalvą, formą, naudojimo paskirtį ir t. t. Kitas žmogus turi atspėti, apie ką pasakoja pasakotojas. Atspėjus apsikeiskite vaidmenimis.

 

Programa „Renkuosi mokyti!“ siekia stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, kurti saugią ir pozityvią emocinę mokyklos aplinką, kurioje kiekvienas vaikas patirtų mokymosi džiaugsmą ir sėkmę. Projektą įgyvendina VšĮ Mokyklų tobulinimo centras drauge su Vilniaus prekybos paramos fondu „Dabar“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.