Mokomės kartu vertinti ir įvertinti

Rita Šimkuvienė
,
lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Skirmantė Petraitienė
,
anglų k. mokytoja

Šiuolaikinis mokytojas turi nuolat ieškoti būdų ir priemonių, kaip galima pasiekti geresnių mokymo(si) rezultatų. Europos švietimo ugdymo institucijos turi puikią galimybę gilinti ir tobulinti savo pedagogines žinias ir kompetencijas dalyvaudamos „Erasmus+“ programos finansuojamuose kursuose ir darbo stebėjimo vizituose. Tokia galimybe naudojasi ir Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytojai, įgyvendindami „Erasmus+“ projektą „Mokomės kartu“.

 

Kovo pabaigoje keturios gimnazijos mokytojos vyko į Ispanijoje „Europass Teachers Academy“ organizuojamus kursus „Vertinimas ir įvertinimas“. Pereinant prie atnaujinto ugdymo turinio ir į kompetencijas nukreipto vertinimo, tai tampa viena aktualiausių temų, kurią šiuo metu ypač reikia tobulinti. Mokytojai turi skirti ypatingą dėmesį veiksmingam vertinimui organizuoti, kai šalia akademinių pasiekimų yra kompetencijų ir įgūdžių vertinimas.

 

Mokymų turinys nebuvo itin naujas, nes ilga dalyvių mokymo praktika formuoja sėkmingus rezultatus, tačiau naujų vertinimo metodikų atradimas įkvepia siekti geresnių ugdymo rezultatų ir empatiškesnės mokymosi aplinkos ne tik tarp mokinio ir mokytojo, bet ir tarp mokinių. Mokytojai susipažino su mokytojo ir bendraamžių vertinimo praktikomis bei paties mokinio įsivertinimo metodikomis ir technikomis. Kursų dėstytoja pristatė veiksmingus skaitmeninius vertinimo ir įsivertinimo įrankius bei platformas, kurios paaugliams yra daug patrauklesnės siekiant pažangos. Per praktinės veiklos kursus patikino jų veiksmingumą ir patrauklumą bei įkvėpė dažniau rengti ir taikyti skaitmeninius įrankius savo praktinėje veikloje.

 

 

Kadangi kursuose dalyvavo kolegos iš Belgijos, Kroatijos ir Portugalijos, tai buvo puiki galimybė pasidalyti savo mokymo praktikomis, ne tik sėkmingomis, bet ir tomis, kurias reikia tobulinti. Mokantis kartu ir kuriant strategijas grupėse išsigrynino kai kurių ugdymo problemų sprendimai. Patrauklios kolegų praktikos, kuriomis dalijomės, įkvėpė jas taikyti savo ugdymo proceso organizavimo veiklose.

 

Kursuose „Vertinimas ir įvertinimas“ Lizdeikos gimnazijos mokytojos išbandė naujus vertinimo ir įvertinimo įrankius, peržvelgė tikslų ir uždavinių formavimo kokybę ir veiksmingumą, aptarė vertinimo kriterijų siejimą su mokymo uždaviniais bei jų aiškų pristatymą mokiniams. Praktiniai užsiėmimai kuriant vertinimo kriterijų rubrikas sustiprino nuostatas apie būtinybę nuolat aprašyti vertinimo kriterijus ir parengti jų rubrikas. Europos mokyklų kolegų praktikos pagilino pedagogines žinias bei įkvėpė ir toliau ieškoti sėkmingų sprendimų siekiant mokymosi pažangos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.