Mokinių įvairovės klasėje ugdymas

Kristina Stankutė-Matė
,
Klaipėdos Vitės progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė, projekto koordinatorė

Vasario 5–11 d. dvi Klaipėdos Vitės progimnazijos pedagogės dalyvavo kursuose „Įvairovės klasėje valdymas: artėjantys iššūkiai“ (angl. „Managing a Diverse Classroom: Facing Upcoming Challenges“) Language Campus akademijoje, Ispanijoje.

 

Šie kursai – tai viena iš „Erasmus+“ KA1 projekto „Atvira mokykla šiandien – atvira visuomenė rytoj“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000074270) suplanuotų veiklų. Projekto tikslas – stiprinti mokinių mokymąsi, tobulinant įtraukiojo ugdymo visiems praktiką mokykloje.

 

Kursų metu dalyviai gilino žinias apie įtraukųjį ugdymą, universalų dizainą mokymuisi ir praktiškai išbandė metodus ir strategijas, padedančias gerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Daug dėmesio buvo skiriama mokinių įvairovei pažinti, analizuojant, kokias galimybes turi skirtingą patirtį turintys mokiniai ir kaip galime įgalinti kiekvieną siekti asmeninės sėkmės pamokoje. Pasak lektorės Lauros Burstein-Honkys, itin svarbu suprasti ir pažinti, su kokiais išgyvenimais, sunkumais ar emocinėmis, socialinėmis, fiziologinėmis traumomis susiduria klasės mokiniai. Palaikydami mokinius, užmegzdami tarpusavio pagarbą puoselėjančius santykius, galime apsibrėžti aiškias ribas, nusimatyti lūkesčius ir padėti ugdytiniams aktyviai įsitraukti į ugdymosi procesą. Pasitelkdami mąstymą auginančias strategijas, keldami lanksčius mokymosi tikslus ir iššūkius galime užtikrinti įvairovę ir įtrauktį skatinančias veiklas klasėje. Itin svarbus tampa mokytojo vaidmuo kuriant įtraukiąją kultūrą klasėje, padedančią paneigti susiformavusius stereotipus ir užkirsti kelią patyčioms.

 

 

Šie kursai suteikė naujų žinių ir praktinių įgūdžių, padėsiančių tobulinti įtrauktį savo pamokose, klasėse ir visoje mokykloje. Dirbdami mažoje grupėje turėjome galimybę artimai diskutuoti, palyginti skirtingų šalių galimybes ir pasirengimą dirbti su skirtingų poreikių turinčiais mokiniais, mokytis iš specialistų, kurie turi didesnę patirtį.

 

Siekdamos įgytų žinių tvarumo ir gerosios praktikos pavyzdžių plėtros, kursuose dalyvavusios pedagogės rengia universalaus dizaino principais grįstas rekomendacijas mokyklos bendruomenei.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.