Meškuičių lopšelyje-darželyje – lietuvių kalbos dienoms skirta savaitė „Seku seku pasaką…“

Kalba – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jos dėka bendraujame, kuriame kultūrą, tampame bendruomenės dalimi. Vaikystėje suformuojama daugybė sąvokų ir išmokstama daug lietuvių kalbos žodžių. Vaikas mokosi ne sakinio, žodžių reikšmių, bet sąvokų žodinės raiškos. Naudodami kalbą vaikai gali kaupti patirtį, ja naudotis, išreikšti save, savo emocijas. Todėl jau ikimokykliniame amžiuje gimtoji kalba, jos grožis, taisyklingas vartojimas turi lydėti vaikus visose veiklose. Meškuičių lopšelyje-darželyje, įgyvendinant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomą projektą, skirtą paminėti lietuvių kalbai, jos mokymuisi ir sklaidai ‒ vyko teminė savaitė ‒ „Seku seku pasaką“

 

Visą savaitę lopšelio-darželio vaikai pasinėrė į pasakų pasaulį. Ugdytiniai dalyvavo įvairiose veiklose: „Pasek man pasakėlę ir surask mažybinius žodžius“, „STEAM ir lietuviški žodžiai pasakoje“, „Pasaka piešinyje ir gražiausi lietuviški pasakos žodžiai“, „Aš pasakos veikėjas ir lietuvių kalbos vaizdingumas“, „Liežuvėlio pasakėlė“, „Vartotini ir nevartotini lietuvių kalbos žodžiai“.

 

Lopšelio-darželio vaikai kartu su tėveliais dalyvavo „Gražiausios lietuviškos pasakos“ rinkimuose – iš pateikto dešimties pasakų sąrašo rinko jiems gražiausią lietuvišką pasaką. Rinkimus laimėjo „Vilkas ir ožiukai“, o personažą vilką vaikai piešė, rašė pačių sugalvotus, vilką apibūdinančius, epitetus.

 

Visų grupių ugdytiniai kartu su mokytojomis pasirinko savo mėgstamiausias pasakas ‒ „Jaučio trobelė“, „Bėkim žvėrys pažiūrėti“, „Kiškio trobelė“, „Pasakas be galo“ – ir jas plėtojo. Mokytojos, kartu su vaikais, ne tik sekė pasirinktas pasakas, bet analizavo ir įvairiais metodais ugdė vaikų lietuvių kalbos vaizdingumo, išraiškingumo supratimą, pasitelkė  ir STEAM metodikos elementus. Vaikai kūrė pasakų personažus, inscenizavo siužetus, atkartojo ir kūrė įvykių sekas, galvojo ir rašė mažybinius ir vaizdingus žodžius, apibūdinančius pasakos personažus. Logopedė visų grupių ugdytiniams sekė „Liežuvio pasakėlę“, remdamasi pasaka „Dangus griūva“.

 

Šeimos dalyvavimas vaikų kalbinio ugdymo procese itin svarbus, todėl lopšelio-darželio ugdomojoje veikloje „Pasek man pasakėlę“ dalyvavo tėveliai, kurie sekė pasakėles, pateikė užduotis „Atkoduok pasakos pavadinimą“.

 

Lietuvių kalbos dienoms paminėti skirtas veiklas lopšelyje-darželyje vainikavo surengtas rytmetis „Smagiai žaidžiu ‒ gražiai kalbu“, kuriame vaikai klausėsi močiutės žemaičių tarme sekamos lietuvių liaudies pasakos „Lapė ir ožys“, vieni kitiems vaidino mėgstamiausias pasakas, žaidė interaktyvius žaidimus-viktorinas, kuriose turėjo išsiaiškinti ir pasirinkti, kurie lietuvių kalbos žodžiai yra vartotini, kokie žodžiai yra mažybiniai (deminutyvai), ir kurie žodžiai vaizdingai apibūdina pasakų personažus. Rytmeti baigėsi daugiausiai balsų surinkusios lietuvių liaudies pasakos paskelbimu ir staigmenomis-dovanėlėmis.

 

Visose teminės savaitės organizuotose veiklose vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, ugdėsi kūrybiškumą, kalbinius gebėjimus, meilę knygai, gimtajai kalbai ir lietuviškam žodžiui.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.