Lietuvos šaulių sąjungos 100-metis: mokinių mintys apie šaulių priesakus šiandien

2019-ieji – Lietuvos šaulių sąjungos metai

Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS), šiemet mininti savo įkūrimo 100-metį, kvietė Lietuvos mokinius dalyvauti esė konkurse „LŠS 100-metis: ar vis dar aktualūs Vlado Putvinskio priesakai šauliams?“. Konkurso organizatoriai sulaukė 9–12 klasių mokinių kūrinių, kuriuose jaunuoliai dalijosi mintimis, ar šiandien vis dar aktualūs Vlado Putvinskio priesakai šauliams, kokia jų reikšmė šių dienų kontekste, kiekvienam iš mūsų. Ne retas mokinys sava patirtimi grindė prieš 100 metų suformuotų priesakų reikšmę jo, draugų, šeimos aplinkoje šiandien.

 

Kovo 12 d. Kaune vyko baigiamoji šalies mokinių esė konkurso „LŠS 100-metis: ar vis dar aktualūs Vlado Putvinskio priesakai šauliams?“ laureatų apdovanojimo ceremonija. Į Vytauto Didžiojo karo muziejų susirinko ne tik laureatai, bet ir konkurso dalyviai bei mokytojai iš visos Lietuvos.

Į renginį atvyko ir papildomus prizus laureatams įteikė Seimo narys, Laikinosios Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos draugų grupės pirmininkas Audronius Ažubalis. Svečias prieš apdovanojimų ceremoniją savo kalboje pabrėžė jaunimo ir valstybės santykio svarbą, jų pilietiškumo reikšmę šalies ateičiai. Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Edvardas Starkus, Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna, Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas ats. mjr. Židrūnas Šadauskis, Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius.

Stasys Ignatavičius papasakojo trumpą šaulių priesakų atsiradimo istoriją, kaip bėgant laikui kito, kokia jų reikšmė buvo tarpukario šauliams ir ką organizacijos nariams jie reiškia šiandien.

Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna pasidžiaugė jaunuolių pilietiškumu ir kūrybiškumu. Padėkojo mokytojams už tai, kad skatina mokinius dalyvauti konkursuose, puoselėja ir ugdo jų meninę saviraišką, už tai, kad drauge su organizacija mini jai svarbią sukaktį – įkūrimo 100-metį.

 

Konkursas skelbtas 9–12 klasių mokiniams, tačiau sulaukta ir jaunesnių dalyvių esė, todėl, vertinimo komisijos sprendimu, skatinamuoju prizu buvo apdovanota Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos aštuntokė Ugnė Dikaitė ir jos mokytoja Eglė Dikčienė.

Sveikiname konkurso dalyvius, laureatus. 9–10 klasių mokinių grupėje III vietą užėmė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos auklėtinė Kamilė Jasaitytė, kuri yra ir Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės jaunoji šaulė (mokytojas Andrius Šmailis, jos būrio vadas). II vieta atiteko Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinės mokyklos mokinei Gretai Norkevičiūtei (mokytoja Virginija Kuorienė), o I vietą laimėjo Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinys Deivydas Stankevičius (mokytoja Nijolė Černauskienė). 11–12 klasių mokinių grupėje III vieta atiteko Kauno „Saulės“ gimnazijos mokiniui Juliui Adomavičiui (mokytoja Audronė Kondrotienė), II vietą užėmė Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokinė Agnė Laurinaitytė (mokytoja Rita Liachauskienė), o I vietą laimėjo Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokinys Marijus Žėkas (mokytoja Lina Dekerienė).

Renginyje puikius kūrinius atliko Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos auklėtinė, jaunoji šaulė Ieva Matušauskaitė, ją rengė mokytoja metodininkė Regina Kabalinienė ir koncertmeisterė Džuljeta Sklėrienė.

Valdo Kilpio nuotraukos

Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune. Didžiausios to meto visuomeninės karinės organizacijos tikslas buvo ginti ir stiprinti Lietuvos valstybę.

Kuriant organizaciją, daug dėmesio skirta ideologijai formuoti, jai puoselėti ir šaulių vertybėms skleisti. Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjas ir ideologas Vladas Putvinskis 1919 m. parengė priesakus šauliams, laikui bėgant jie šiek tiek kito, tačiau išliko iki mūsų dienų. Įsakymai šauliui yra pagrindinės ideologinės nuostatos, kuriomis yra grindžiama Lietuvos šaulių sąjungos veikla.

2019-ieji paskelbti Lietuvos šaulių sąjungos metais, organizacija mini įkūrimo 100-metį.

 

Lietuvos šaulių sąjungos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.