Lietuvos mokyklose vykdomas ENVICI projektas

Doc. dr. Mykolas Simas Poškus
,
Mykolo Romerio universitetas, Psichologijos institutas

Rūpintis natūralia aplinka ir gamta yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė, tad natūralu, kad ieškome geriausių būdų gyventi gamtai draugišką gyvenimą. Deja, dėl nepakankamo mūsų išmanymo apie tai, kaip tai daryti efektyviausiai, dalis pastangų kartais nueina veltui. Tad išties prasminga mokytis apie tai, kaip efektyviausiai tausoti gamtą tiek savo kasdieniame gyvenime, tiek priimant didesnius sprendimus. Geriausia yra išmokti gamta rūpintis anksti ir nugyventi gyvenimą būnant atsakingu aplinkosauginiu piliečiu, kuris priima sprendimus, turinčius teigiamą poveikį mūsų gamtai. Juk gamtą mylime visi.

 

Lietuvos vidurinėse mokyklose aplinkosauginio pilietiškumo ugdymas yra vykdomas, tačiau jis nėra standartizuotas, mokyklos tam skiria skirtingai laiko ir naudoja nevienodus išteklius. Tokia situacija reiškia, kad ir mokinių įgytos žinios apie tai, kaip geriausiai rūpintis gamta, nebus vienodos ir galbūt ne visais atvejais atitiks tikrovės faktus. Švietimo darbuotojų ir kitų su švietimu susijusių interesuotų šalių apklausos rodo, kad egzistuoja poreikis turėti bendrą, įrodymais grįstą aplinkosauginio ugdymo metodą ir metodinę priemonę.

 

Rugsėjį pradėjęs veikti ENVICI (envici.mruni.eu) projektas kaip tik ir siekia atliepti vidurinių mokyklų poreikį turėti veiksmingą, naują ir faktais pagrįstą ugdymo medžiagą, kuri įgalintų mokyklas užsiimti aplinkosauginio pilietiškumo ugdymu ir suteiktų mokiniams reikiamas žinias. Projekto komandos rengiama ugdymo priemonė nėra pririšta prie vienos amžiaus grupės ir ja galima naudotis tiek kalbant apie gamtosaugą su penktokais, tiek ir su dešimtokais. Siekiama, kad kuriama metodinė priemonė būtų įtraukianti, įdomi ir skatintų jaunus žmones asmeniškai įsitraukti į aplinkos problemų supratimą per praktines užduotis ir diskusijas.

 

Žinoma, kuriant ugdymo instrumentą, tenka nueiti ilgą kelią ir surinkti ne tik pačią kokybiškiausią faktinę medžiagą, bet ir patikrinti, kiek efektyviai ši medžiaga yra įsisavinama. Pirmiausia dėl šios priežasties atliekami tyrimai. Vienas iš jų skirtas Lietuvos mokyklose besimokančių mokinių turimoms žinioms ir nuostatoms į aplinkosaugą įvertinti. Tyrimo rezultatai kol kas įkvepiantys, mokiniai tikrai pasižymi meile gamtai ir noru prisidėti prie aplinkos problemų sprendimo, tačiau tyrimo metu naudotas aplinkosaugos žinių įvertinimo testas parodė, kad mokiniams tikrai trūksta žinių apie tokias sritis, kaip energetika ar atliekų perdirbimas.

 

Būtent šioms anksčiau įvardintoms spragoms ištaisyti ir vykdomas ENVICI projektas. Netrukus bus pradėtas intervencinis tyrimas, per kurį keleto Lietuvos mokyklų mokiniai mokysis pagal mokslininkų parengtą ugdymo medžiagą, o vėliau bus tikrinamas šių mokymų efektyvumas. Bus tikrinama ne tik tai, kiek mokiniai išmoko faktinės medžiagos, bet ir kaip pasikeitė jų požiūris į gamtai draugišką elgesį, ar mokymais pavyko pažadinti norą pilietiškai prisidėti prie aplinkosauginių problemų mažinimo.

 

Minėtieji tyrimai nėra paskutiniai projekte, nes po pirmosios intervencijos bus imtasi mokymų medžiagos korekcijų, bus peržiūrėtos tos vietos, kurios yra neveiksmingos. Tokiu būdu bus parengta galutinė metodinė priemonė, kuri nebus didesnė nei pratybų sąsiuvinis. Tuomet galutinė metodinė priemonė bus tikrinama dar viename tyrime, kuriuo bus užtvirtinami projekto rezultatai.

 

Siekiama, kad parengta ugdymo priemonė būtų prieinama visiems, kas ja domisi, tad bus nemokamai platinama internete ir visos mokyklos galės laisvai ja naudotis. Žinoma, tiems, kas norėtų prisijungti prie projekto tyrimų ir pirmieji išmėginti rengiamą ugdymo priemonę, derėtų susisiekti su projekto komanda, kurios kontaktus rasite projekto interneto puslapyje.

 

Projektą finansuojanti institucija – Lietuvos mokslo taryba. Projekto finansavimo sutarties Nr.: S-MIP-21-60.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.