Kvietimas dalyvauti elgesio ir emocinių problemų prevencijos programose

Aurelija Okunauskienė
,
VšĮ „Vaiko labui“ direktorė

Kviečiame ugdymo įstaigas teikti paraiškas 2019–2020 m. m. dalyvauti programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. Šios emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programos skirtos ugdyti vaikų socialiniams ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimams: jos moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis. Programos padeda užkirsti kelią įvairioms priklausomybėms, patyčioms, smurtui, (auto)destruktyviam elgesiui ir gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Kiekviena programa įgyvendinama ugdymo įstaigoje vienus mokslo metus.

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“ skirta 6–7 metų vaikams. Ji vykdoma ikimokyklinių ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pirmosiose klasėse, pailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose. Programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ar rusų kalbomis. Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama nuo 2000 m. Joje jau yra dalyvavę daugiau kaip 211 tūkst. Lietuvos vaikų, programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję apie 5 tūkst. pedagogų. Programa įgyvendinama 35 pasaulio šalyse.

 

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ skirta 8–10 metų vaikams. Tai programos „Zipio draugai“ tęsinys arba antroji dalis. „Obuolio draugai“ įgyvendinami visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse, pailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose kol kas tik lietuvių kalba. Šioje programoje gali dalyvauti „Zipio draugų“ programoje dalyvavę ir nedalyvavę skirtingų gebėjimų vaikai. Programa Lietuvoje įgyvendinama nuo 2012 m. lietuvių ir lenkų kalbomis, joje dalyvavo beveik 36 tūkst. vaikų, dirbti programoje paruošti 1,4 tūkst. pedagogų. Ši programa ateinančiais mokslo metais bus įgyvendinama 10 pasaulio šalių.

 

Programa „Įveikiame kartu“ skirta 9–11 metų vaikams ir vykdoma visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse, pailgintos dienos grupėse, vaikų globos namuose ir vaikų dienos centruose lietuvių kalba. Lietuvoje programa įgyvendinama nuo 2006 m. 3 tūkst. pedagogų iš visų apskričių yra įgiję programos pedagogo kvalifikaciją.

 

Ugdymo įstaigos, pageidaujančios 2019–2020 m. m. įsitraukti į šias programas, užpildytas dalyvio paraiškos turėtų atsiųsti VšĮ „Vaiko labui“ iki gegužės 31 d. elektroniniu arba paprastu paštu. Programų paraiškų formos, išsami informacija ir kontaktai – interneto puslapyje www.vaikolabui.lt.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.