Kūrybiško mokymosi projektas „Tyrinėjimo menas“

Jurgita Berniukevič
,
fizikos mokytoja, projekto koordinatorė

Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo kūrybiško mokymosi projekte „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2018–2019 m. m.)“. Projektą įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis, jo tikslas – atskleisti, tyrinėti ir ugdyti XXI a. gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

 

Per projektą įkurtas gimnazijos mokytojų klubas, kurio nariai kartu su kuriančiu agentu 6 projekto sesijas tyrinėjo vieną iš XXI a. kompetencijų – kritinį mąstymą. Bendradarbiaudami su Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos mokytojų klubo nariais, pakeitę tradicinę mokymosi aplinką, mokytojai dalijosi gerąja patirtimi apie aktyvius mokymo(si) metodus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos edukacinėse erdvėse, aiškinosi kritinio mąstymo sąvoką ir patį reiškinį Nacionalinėje dailės galerijoje, Antano Sutkaus parodoje „KOSMOS“, UAB „5 kontinentai“ įmonėje gilinosi į kritinio mąstymo gebėjimo pritaikymą kasdienėse ugdymo situacijose.

 

Projekte „Tyrinėjimo menas“ taip pat dalyvavo viena Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos klasė. Tyrinėjant klasę išryškėjo, kad jai būdingi ne ti(e)k bendradarbiavimo, bet ypač bendravimo sunkumai. Mokiniai kartu su klasės vadove (anglų kalbos mokytoja), matematikos mokytoja ir kuriančiu praktiku kūrė savo jausmų žemėlapį, klijuodami vietas, kur jaučiasi gerai / blogai, saugiai / nesaugiai, vyko į „Swedbank“ finansų laboratoriją, kur nagrinėjo pinigų reikšmę, mokėsi kurti reklamą ir atpažinti, kaip mus veikia reklama. Be to, gimnazistai ugdėsi bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas Generolo Jono Žemaičio karo akademijoje.

Paskutinę projekto „Tyrinėjimo menas“ sesiją mokytojų klubas ir mokiniai dirbo kartu. Mokytojai paruošė mokiniams pamoką, lavinančią jų kritinį mąstymą, savo ruožtu mokiniai mokytojams parengė bendravimą ir bendradarbiavimą skatinančių užduočių.

 

Projektas padėjo ugdyti svarbiausius XXI a. gebėjimus: kritiškai, savarankiškai mąstyti ir spręsti problemas, bendradarbiauti įvairiose komandose ir veiksmingai bendrauti su skirtingais žmonėmis, kūrybiškumą ir vaizduotę, lyderystę, iniciatyvumą ir asmeninį augimą.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.