Kūrybiška šeima

Vilma Einikienė
,
Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Klaipėdos l.-d. „Giliukas“ meninio ugdymo mokytoja

Šalyje paskelbus karantiną, darželiams ir mokytojams teko priimti rimtą iššūkį, užtikrinant ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu. Būdama Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, jau nuo pirmųjų karantino dienų pradėjau organizuoti metodinio būrelio nuotolinius pasitarimus „Zoom“ platformoje bei nuolat bendrauti specialiai sukurtoje „Facebook“ grupės paskyroje, skirtoje Klaipėdos meninio ugdymo mokytojams, kur dalinomės idėjomis, metodine medžiaga, naudingomis nuorodomis. Su ugdytinių šeimomis taip pat reikėjo veikti kitokia bendravimo ir bendradarbiavimo forma, todėl karantino metu kilo idėja sukurti projektą „Kūrybiška šeima“. Šiuo projektu buvo siekiama puoselėti kūrybiškumą, aktyvinti vaikų, tėvų ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, telkti bendram darbui ikimokyklinių įstaigų bendruomenes, stiprinti visų komunikacinius gebėjimus virtualioje aplinkoje.

 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir jų šeimų saviraiškos skatinimo projektas „Kūrybiška šeima“ buvo skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Šiam projektui sukurta virtuali aplinka, į kurią šeimos siuntė karantino metu paruoštus įvairius pasirodymus namų aplinkoje. Jie ypač stebino savo kūrybiškumu ir originalumu. Projektą įgyvendino Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis kartu su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros departamentu.

 

Ką davė virtualus projektas „Kūrybiška šeima“?

Galimybę glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti su Klaipėdos miesto meninio ugdymo mokytojomis, ugdytinių šeimomis, pažinti daug nuostabių kūrybiškų šeimų, susitelkti ir drauge džiaugtis vaikų bei jų tėvų pasirodymais virtualioje erdvėje.

Įprastame, nuolatinio skubėjimo ir įtampos amžiuje pasigendama glaudesnio bendravimo, dvasinio ryšio šeimose, o koronaviruso krizės metu dauguma pajutome, kokie brangūs mums yra artimieji ir kokie svarbūs šeimos ryšiai. Projektas suteikė galimybę suburti šeimos narius bendrai kūrybinei veiklai, patirti kūrybinį džiaugsmą ir savo originaliomis kūrybinėmis idėjomis pasidalinti virtualioje projekto „Kūrybiška šeima“ aplinkoje. Susipažinome su nuostabiomis Klaipėdos miesto šeimomis, išgirdome ir pamatėme, kaip šeimos bendrauja, kuria ir mėgaujasi tuo, ką daro. Šeimos grojo, dainavo, šoko, kūrė spektaklius, supažindino su profesionaliais muzikos instrumentais ir svarbiausiu tapo ne tobulas pasirodymas ar muzikos kūrinio atlikimas, o tas džiaugsmas, kurį šeimos nariai patyrė būdami kartu. Būtent jį matyti, tapti to džiaugsmo dalimi yra nepakartojamas jausmas.

 

Į projektą įsijungė nemažai Klaipėdos šeimų, todėl, pasibaigus projektui, buvo smalsu sužinoti dalyvių skaičių, pasirodymų pobūdį. Statistika parodė ir nudžiugino, kad dauguma Klaipėdos šeimų yra muzikuojančios, puoselėjančios gyvo dainavimo ir grojimo tradicijas.

 

Projekto „Kūrybiška šeima“ statistika

 

Projekto metu buvo jaučiamas didžiulis meninio ugdymo mokytojų susitelkimas, palaikymas. Daugybė išsakytų padėkos žodžių padėjo neprarasti optimizmo ir pilnavertiškai išgyventi šį iššūkių įveikimo laikotarpį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.