Kūrybinės kino dirbtuvės

Marius Janulevičius
,
lietuvių kalbos mokytojas, Kino klubo vadovas

Gegužės mėn. Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos Kino klubas organizavo kūrybines kino dirbtuves, kuriose II klasių gimnazistai mokėsi kurti pasakojimą-scenarijų ir improvizuoti, atsižvelgdami į savo sukurtų personažų charakterius. Kūrybinių dirbtuvių tikslas – išbandyti kūrybinio rašymo metodiką, gilinti mokinių mąstymo „judančiais vaizdais“ įgūdžius, lavinti vizualinę kalbą, skatinti išmokti kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas, formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Dvi mokinių grupės sukūrė dvi istorijas – vienoje pasakojama apie naują mokytoją, kuriai direktorius pasiūlo dvigubą atlyginimą už darbą su labai keista klase, kita istorija – apie teatrą, kuriame spektaklio metu mirus Hamletą vaidinusiam aktoriui tenka skubiai išsirinkti naują aktorių.

 

 

Gimnazijos Kino klubas šiais mokslo metais dalyvauja asociacijos „Langas į ateitį“ įgyvendinamame „Erasmus+“ programos finansuojamame projekte „Kūrybinės garso ir vaizdo dirbtuvės kritiniam mąstymui ir medijų raštingumui skatinti“ – CrAL, kurio tikslas – stiprinti jaunimo ir švietimo darbuotojų kritinį mąstymą ir medijų raštingumą. Šiuo projektu siekiama išplėsti Italijoje pasiteisinusios kūrybinio rašymo ir skaitymo pasitelkiant garso ir vaizdo priemones metodikos gerąją patirtį. Pritaikę šią patirtį projekte dalyvavę mokiniai sukūrė filmą ir dalyvauja tarptautiniame konkurse, tačiau su kūrybinio rašymo ir skaitymo pasitelkiant garso ir vaizdo priemones metodika siekta praktiškai supažindinti ir daugiau gimnazistų, todėl buvo organizuotos kūrybinės kino dirbtuvės ir tiems mokiniams, kurie nedalyvavo projekte.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.