Kuria žemaičių tarme

Milda Šukienė
,
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės g-jos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ir Lituanistikos centras vykdo projektą „Žemaitiu pastuogie – giva tautuos dvasė“, kurio tikslas – skatinti mokinius puoselėti žemaičių tradicijas, ugdyti kūrybiškumą gimtąja tarme. Kovo mėnesį vyko jaunųjų kūrėjų konkursas „Koram žemaitėška“. Šiandien mažai kalbame tarmiškai, bet yra mokinių, kurie kuria vaizdelius, eilėraščius arba užrašo senelių papasakotas istorijas žemaitiškai. Šiemet konkursui pristatyta net 30 kūrinių. Mokiniai juos skaitė, klausytojai galėjo išgirsti ne vieną istoriją, džiaugtis gyva ekspresyvia kalba. Savo kūrybą skaitė mokiniai iš Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus, Marijono Daujoto pagrindinių mokyklų, Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro, Pranciškonų, Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijų.

 

Žemaičių kalbos būrelio vadovė lietuvių kalbos mokytoja Jadvyga Miežetienė su fotografijos būrelio vadove lietuvių kalbos mokytoja Janina Šidlauskiene sudarė ir pristatė mokinių kūrybos almanachą „Koram žemaitėška 2017“. Fotografijos būrelio vadovė knygelės pristatymą iliustravo žemaičių tarme sukurtu tekstu. Leidinį padėjo išleisti Kretingos „Vakarų spaustuvė“.

Konkurso nugalėtojus ir visus dalyvius pasveikino gimnazijos direktorė Asta Burbienė ir jos pavaduotoja Sigita Vaicekauskienė.

 

Laureatų sąrašas skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje

www.kjpg.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=888&cntnt01lang=lt_LT&cntnt01returnid=58.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.