Knygnešio diena kitaip

Aldona Šliažaitė
,
Kėdainių šviesiosios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Kovo 16 – Knygnešio diena, kai Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, spaudos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Jau tapo tradicija, kad Kėdainių šviesiosios gimnazijos kalbų dalykų – lietuvių kalbos ir literatūros, anglų, vokiečių ir rusų – metodinės grupės mokytojos organizuoja ugdymo(si) dieną „Skaitau, vadinasi, esu“, kurią dedikuoja Knygnešio ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Šiais mokslo metais ugdymo(si) diena organizuota kitaip, vyko skirtingose miesto erdvėse. Knygnešio dienai „Skaitau, vadinas, esu“ anglų kalbos mokytoja ekspertė Daiva Petkevičiūtė sukūrė estetišką, spalvingą, informatyvų kvietimą, kuris savaitę iki renginio intrigavo gimnazistus.

 

Kadangi atnaujintos bendrosios ugdymo programos akcentuoja kompetencijų ugdymą, mokymą(si) kitose erdvėse, skatina integruoti turinį, ugdymo(si) dienos „Skaitau, vadinas, esu“ veiklos vyko skirtingose Kėdainių miesto erdvėse, kiekvienam gimnazistų klasių koncentrui pateiktas skirtingas ir integruotas turinys. Kad ugdymo(si) diena būtų kitokia, sudomintų gimnazistus, kūrybiniam procesui susitelkė visos gimnazijos kalbų mokytojos, o dienos veiklas koordinavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Dalia Pabarčienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Laima Janonienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Sakalauskienė.

 

Džiugu, kad ugdymo(si) dienos veiklas paįvairino Maironio lietuvių literatūros muziejaus (toliau MLLM) lektoriai, kurie, atvykę į gimnaziją, gimnazistams skaitė paskaitas. Ketvirtokai klausėsi paskaitos „Jurgio Savickio asmenybės ir kūrybos bruožai“, kurią skaitė MLLM muziejininkė, prozininkė Nijolė Raižytė. Lektorė ne tik priminė dvyliktokams rašytojo biografiją, asmenybės bruožus, bet ir aptarė šio modernisto noveles, kūrybos stilių, ironišką požiūrį į aplinką. Abiturientai pasikartojo J. Savickio biografinį ir kūrybos kontekstą, prisiminė nagrinėtus kūrinius, išgirdo ir naujos informacijos, kuri glūdi muziejaus archyvuose.

 

 

Nuotraukos:  J. Kaupienės, G. Streikės, D. Naujokienės, D. Pabarčienės

 

Trečiokai ir dalis antrų gimnazijos klasių gimnazistų klausėsi paskaitų Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos salėse. Trečiokai džiaugėsi MLLM edukatorės Kristinos Tutlytės paskaita „Maironio gyvenimas ir kūryba“, kuri buvo labai įdomi. Lektorė parodė daug nematytų nuotraukų, poeto rankraščių, prierašų, įtaigiai pasakojo, citavo negirdėtus tekstus. Paskaita prabėgo kaip viena trumpa akimirka. Kai trečiokai kaupė žinias apie Maironį, antrokai kitoje salėje su MLLM lektore Ugne Baliutavičiūte kalbėjosi apie Simono Daukanto darbus ir vargus. Ne šiaip paskaita, o apie Simono Daukanto svarbą Lietuvos kultūrai, nes 2023-ieji metai paskelbti S. Daukanto metais.

 

Kita antrų gimnazijos klasių dalis lankėsi Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje, kur MLLM edukatorė Kristina Dambrauskaitė skaitė paskaitą „Ieva Simonaitytė: „…reikės, bus ir išeitis“. Lektorė ne tik pasakojo apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą, bet ir kėlė klausimus, ką duoda savo tapatybės suvokimas, kokia kūrybos galia? Pažarstė I. Simonaitytės kalbos „perliukų“.

 

Pirmų gimnazijos klasių gimnazistai svečiavosi Daugiakultūriame centre ir su MLLM lektoriumi Remigijumi Jakulevičiumi kalbėjosi apie Vydūno asmenybę, veiklos bruožus, filosofiją. Kaip teigė lektorius: „siekė ugdomosios šviesos“. Lektorius skleidė šviesą pagarbiu bendravimu, dėmesingumu kiekvienam. Sunku suvokti Vydūno tekstus, tačiau gimnazistai klausėsi susidomėję, bandė pagauti nors menkiausią spindulį vydūniškos šviesos.

 

Svarbu ne tik paklausyti, bet ir suprasti, atrasti bei gebėti pritaikyti praktiškai. Po paskaitų gimnazistai rašė paskaitų santraukas užsienio kalba, su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis reflektavo, aptarė svarbiausius paskaitų elementus, kaip reikia ruoštis paskaitai ir ją skaityti.

 

Kiekviena klasė, kaip tikrieji šių dienų knygnešiai, grąžino gimnazijos bibliotekai knygnešio maišelius su dovanojama knyga bibliotekai. Knygnešio dieną dovanoti perskaitytą knygą bibliotekininkių – Rimos Burbaitės-Virkutės ir Juditos Kišonaitės – idėja, kuri tapo gimnazijos tradicija.

 

Minėdami Knygnešio dieną Šviesiosios gimnazijos gimnazistai mokėsi kitaip, kitose erdvėse, ugdėsi kultūrinę, pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo, pilietiškumo kompetencijas. Toks mokymasis mokiniams patinka. Mokymasis už tradicinio mokymo įstaigos ribų suteikia mokymo(si)  temai gyvenimišką pagrindą, padeda suprasti, kodėl mokomės ir kaip išmoktą dalyką panaudosime gyvenime. Svarbu, kad ugdymas(is) būtų siejamas su tikslais ir mokomojo dalyko įsisavinimu, gilinimu, pastiprinimu, nes tai nėra puikių įspūdžių paieška ar  ugdymo(si) paįvairinimas.

 

Už pagalbą organizuojant ugdymo(si) dieną „Skaitau, vadinas, esu“, skirtą Knygnešio  ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti dėkojame Maironio lietuvių literatūros muziejaus muziejininkams-edukatoriams, Kėdainių įstaigoms – Mikalojaus Daukšos viešajai bibliotekai, Daugiakultūriam centrui, Švietimo pagalbos tarnybai – už suteiktas mokymosi erdves, Josvainių Roberto Jačiunskio ūkiui už gėles lektoriams. Bendradarbiaudami turtiname vieni kitus, dalinamės gėriu, įkvepiame ir paskatiname jaunus žmones.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.