Kiekvienas norime judėti!

Birutė Kaminskienė
,
Panevėžio „Šviesos “specialiojo ugdymo centro spec. pedagogė-metodininkė
Kristina Raščiuvienė
,
neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja

„Aš noriu laimėti! Bet neįveikęs varžovo, stengiuosi įveikti savo negalią“ – tokiais žodžiais jau 22 kartą pradedamos, tradicija tapusios, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro organizuojamos tarptautinės neįgaliųjų varžybos „Aš noriu laimėti!“. Šiemet jose dalyvavo 15 komandų iš Rygos, Šiaulių, Joniškio, Anykščių, Kėdainių, Pasvalio specialiųjų mokyklų, Kėdainių specialiosios olimpiados klubo, Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro, iš kurių net 8 komandos atstovavo mūsų centrą. Dalyvaujančių komandų skaičius parodo, kad sportuoti drauge yra smagiau.

 

Kiekvienas norime judėti. Mes galime valdyti judesius tik dėl to, jog juos jaučiame – tuo ir skiriamės nuo tobuliausių robotų. Vieni pasirenka judėjimo būdą patys, kitiems – truputį padedama. Todėl ir kilo mintis organizuoti tokio pobūdžio varžybas – vieną iš efektyvių, aktyvų judėjimą skatinančių, būdų – tikslingų specialiųjų rungčių atlikimą ugdytiniams, turintiems kompleksinę negalią. Jie – geriausi vertintojai. Todėl jų varžyboms reikia ruoštis atsakingiausiai. Žinant, jog ilgą laiką sėdint vežimėlyje (vaiko kompensacinė priemonė), progresuoja raumenų silpnumas, galūnių deformacijos, kvėpavimo sistemos sutrikimai ir t. t., kasmet parenkamos vis kitos judėjimo rungtys (estafetės). Jos ugdo mokinių biosocialines funkcijas ir gerina valdymo mechanizmą pakenktiems judesiams (formuojant motorinį įgūdį ), stiprina raumenų jėgą, orientaciją, pusiausvyrą, ugdo kasdieninės veiklos tikslingus judesius: traukti, siekti, pataikyti į taikinį, numušti, prisegti, tempti, ropoti, nešti skirtingos masės bei formos priemones vienam bei poroje, ridentis, įveikti įvairiausias kliūtis. Mokiniui suteikiama galimybė išbandyti ir patirti vis įvairesnius judesio užduočių atlikimo būdus, formas. Varžybose sudaromos sąlygos modeliuoti, kuo savarankiškiau spręsti realias situacijas, vyksiančias kasdieninėje veikloje. Ugdymas judesiu turi tapti vaiko gyvenimo dalimi, o ne atsitiktiniu komponentu. Todėl šis procesas nuolat palaikomas.

 

Visus metus sportininkai treniravosi ir stengėsi pasiekti savo geriausius rezultatus. Kompleksinę negalią turinčių vaikų dalyvavimas fizinėje veikloje sumažina jų atskirtį, optimizuoja fizines galias, gerina bendrą savijautą. Kiekvienam dalyviui sudaryta individualizuota kūno kultūros ugdymo(si) programa, numatyti siektini tikslai, pagal kiekvieno vaiko raidos lygį, padėjo atsiskleisti jų galioms, išnaudojant stipriąsias jų puses. Užduotys buvo individualizuojamos ir diferencijuojamos, pritaikomos pagal kiekvieno galimybes, kuo daugiau įtraukiant į bendrą veiklą. Kompleksinę negalią turintys sportininkai, tinkamai organizavus varžybas, pasiekė pagal savo galimybes aukščiausių rezultatų. Tikslingai parinkta metodika bei priemonės dalyviams suteikė būti socialiai aktyviems, spindėti kovingu užsispyrimu, savo šypsenomis teigti: „Aš įveikiau savo negalią“.

 

Ši veikla (tikslingos estafetės) – pozityvi, prasminga, įsimenanti, maloni gyvenimo patirtis, kur laikomasi sutartų organizavimo taisyklių, ugdomas garbingas rungtyniavimas, bendradarbiavimas komandoje, perkonstravimas savo supratimo apie judesio naudą.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, mūsų partneriai iš Panevėžio kolegijos, biomedicinos fakulteto kineziterapijos specialybės kurso studentai padėjo teisėjauti varžybose.

 

Tarptautinių neįgaliųjų varžybų metu „Aš noriu laimėti!“ visi dalyviai šventė pergalę. Neliko nė vieno neapdovanoto dalyvio. Dėka rėmėjų, organizatorių, kiekvienam dalyviui buvo įteikta po medalį, įvairių prizų, o komandoms – padėkos raštai.

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro komanda, pernai užėmusi pirmąją vietą, pereinamąją taurę perdavė Rygos 5-tos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro komandai, kuri tapo varžybų nugalėtoja.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.