Karaliaučiaus mokytojų rudens konferencija

Aleksas Bartnikas
,
renginio vadovas, lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas

Rugsėjo 29 d. Sovetske (Tilžėje) vyko tradicinė Kaliningrado srities lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokytojų rudens konferencija. Į tradicinį sambūrį pedagogai susirinko vaikų darželyje „Šaltinėlis“, kur jau per 20 metų egzistuoja lietuviška ikimokyklinukų grupė. Apie tai papasakojo vaikų darželio vedėja Tatjana Jaroc, o šios grupės vaikai pristatė savo pasirodymą.

 

Susirinkusiuosius šiltai pasveikino Sovetsko miesto savivaldybės administracijos švietimo valdybos vyresnioji specialistė Tatjana Jašunina, LR Generalinio konsulato Kaliningrade pirmoji sekretorė Alina Budrauskaitė, LR konsulato Sovetske įgaliotoji ministrė Daiva Mockuvienė.

Muzikinius sveikinimus pedagogams padovanojo Dobrovolsko (Pilkalnio) vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Malūnėlis“ (vadovė Alma Janvariova) ir Sovetsko 10-ojo licėjaus vaikų šokių ansamblis (vadovė Liudmila Popova).

 

Informaciniame pristatyme aš, renginio vadovas Aleksas Bartnikas, apibūdinau 2017–2018 m. m. pedagogų visuomeninės organizacijos veiklą. Lietuvių kalba ir etninė kultūra buvo ugdoma 17-oje krašto švietimo įstaigų, mokymo ir studijų programas vykdė 16 pedagogų. Mokiniai aktyviai dalyvavo kultūriniame gyvenime. Vaikų ansamblis „Malūnėlis“ tapo 1-ojo laipsnio laureatu tarptautiniame festivalyje „Baltijos vėrinys“ Kaliningrade. Trys vaikų folkloro kolektyvai dalyvavo dainų šventėje „Vardan tos…“. Minint Vydūno gimimo 150-metį vaikų kūrybinės stovyklos „Palikimas“ dalyviai sukūrė animacinį dokumentinį filmą „Vydūnas. Vaikystės varpų gaudesys“. Mokiniai noriai dalyvavo regioniniame vaikų muzikos festivalyje, literatūros ir muzikos šventėje Tolminkiemyje „Viešnagė pas Donelaitį“, lietuvių kalbos olimpiadoje, internetinėje viktorinoje „Knygų spausdinimo pradžių pradžia“, kuri buvo skirta pirmosios lietuviškos spausdintos knygos 470 m. jubiliejui.

Šiais mokslo metais ugdant kalbą ir etninę kultūrą taip pat numatyti įvairių krypčių ir formų renginiai: vaikų ir jaunimo tiriamųjų ir kūrybinių darbų konkursas „Spindulys esu tos begalinės šviesos“, skirtas Vydūno 150-osioms gimimo metinėms, internetinė viktorina „Ta nuostabi šalis – Lietuva!“ ir kt.

 

Per konferenciją buvo pagerbti jubiliatai: Kaliningrado miesto Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugijos pirmininkė Nida Lukoševičienė, Sovetsko miesto vaikų darželio „Šaltinėlis“ vedėja T. Jaroc, Nemano miesto 2-osios vidurinės mokyklos muzikos ir lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Valskienė ir Kaliningrado sekmadieninės mokyklos vedėja Laima Meščeriakova. Sukaktuvininkai buvo apdovanoti LR švietimo ir mokslo ministerijos garbės raštais ir mokytojų asociacijos atminimo dovanėlėmis.

Taip pat buvo įteikti Lietuvos nacionalinio kultūros centro dainų šventės „Vardan tos…“ atminimo medaliai projekto vadovui Algirdui Karmilavičiui, vaikų folkloro ansamblių „Malūnėlis“ ir „Nadruvėlė“ vadovėms Almai Janvariovai ir Gražinai Koliago bei vaikų ansamblio „Rūtelė“ seniūnei Elenai Egorovai.

Konferencijos pabaigoje dalyviai prie Vydūno atminimo lentos padėjo gėlių ir nusifotografavo prie jo namo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.