Kaip surasti save įvairovėje?

Konferencijoje pranešėjai iš Italijos, Prancūzijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos pateiks naujausią tapatumo sampratą, apžvelgs veiksnius, kurie lemia tapatumo raidą, dalysis įžvalgomis apie galimas teigiamas ir neigiamas tapatumo formavimosi pasekmes.

Konferencijos_programa-1

Konferencijos_programa-2

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.