Kad galėtume šviesti

Aušra Vaitkienė
,
Panevėžio „Žemynos“ prog-jos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, atstovė ryšiams su visuomene

Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos mokytojai per mokinių atostogas (vasario 18–22 d.) laisvesnį laiką išnaudojo prasmingai. Kad galėtų šviesti kitus, patys mokėsi, stengėsi pasisemti gerų idėjų, sumanymų, naujų įspūdžių, kuriais galėtų pasidalyti su mokiniais.

 

Vasario 19 d. progimnazijos lituanistės dalyvavo gerosios patirties renginyje-seminare „Ieškau ir randu“, kurį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje organizavo mūsų miesto „Minties“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos. Šiame seminare išgirdome, pamatėme, kaip minėtos gimnazijos lituanistės ugdo mokinių kūrybingumą, kokius taiko kūrybingumo ugdymo metodus, kad kiekvienas mokinys savyje pažadintų kūrėją. Mokytoja Adelė Samuolienė priminė, kad būtina ugdyti vaikų kūrybingumą, nes kūrybingi žmonės gyvenimą daro gražesnį. Laiminga ta tauta, kurioje daugiau kūrėjų, o ne vartotojų ir griovėjų. Renginys buvo išties įdomus ir naudingas.

 

Vasario 20 d. lektorė Jūratė Petronienė iš Kėdainių r. Josvainių gimnazijos „Žemynos“ pedagogams vedė seminarą „Vertinimas ugdant. Mokinio individuali pažanga, pažangos fiksavimas pamokoje ir mokykloje. Pažangos duomenų panaudojimas tobulinant pamokos, mokyklos veiklą“. Seminaro pavadinimas sudėtingas, tačiau klausytis lektorės buvo įdomu. Iš karto pajutome, kad pasakojama iš savo patirties, iš praktikos. Kai ką sužinojome naujo, pasitikrinome, ar dirbame tinkamai, pasisėmėme naujų idėjų, kad patobulintume savo pamokas ir padėtume mokiniams kaip įmanoma geriau išsiugdyti svarbiausias kompetencijas, pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Per visą seminarą lektorė žavėjo savo iškalbingumu, erudicija.

 

Nepraleido „Žemynos“ pedagogai ir progos apsilankyti Vilniaus knygų mugėje. Vasario 21 d. jie su visais knygų bičiuliais susipažino su Lietuvos ir užsienio leidėjų išleistomis knygomis, naujomis erdvėmis, dalyvavo susitikimuose su lietuvių ir užsienio autoriais.

Visi minėti renginiai paskatino mus, mokytojus, degti, ieškoti, kurti, nes, pasak lektorės Jūratės Petronienės, jei mokytojo akys nedega, nedegs ir mokinių.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.