Jaunųjų mokslininkų konferencija

Gegužės 13 d. Kauno „Santaros“ gimnazijoje įvyko Jaunųjų mokslininkų konferencija, kurios šūkis – „Pamatyk, atrask, tyrinėk“. Konferencijos tikslas – mokyti mokinius savarankiškai atlikti pažinimo procesą: supažindinti su mokslinio pažinimo metodais, ugdyti interesą ir poreikį mokslinei tiriamajai veiklai, nes mokslinės tiriamosios veiklos metu įgytos žinios yra visavertės, gerai įsisąmonintos. Jaunųjų mokslininkų konferencija gimnazijoje organizuojama nuo 2001-ųjų metų, išaugusi iš mokyklos lygmens iki respublikos. Šiemet konferencijoje dalyvavo per 50 „Santaros“ gimnazijos Nuodugnaus mokymosi programos dalyvių ir nemažai svečių iš Kauno miesto, rajono gimnazijų. Iš viso konferencijoje dalyvavo per 100 mokinių iš 12 mokyklų, sekcijose parengta 90 pranešimų. Mokinių darbai pristatyti Gamtos mokslų, Socialinių mokslų, STEAM, Kalbų, Sveikos gyvensenos, fizinio ugdymo ir kūrybos sekcijose.

 

2015 m. tuometinės Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros sprendimu „Santaros“ gimnazijai įteikta Geros mokyklos nominacija, išskiriant mokslinį tiriamosios veiklos ugdymą kaip stiprųjį gimnazijos aspektą. Mokinių darbus šiemet vertino gimnazijos socialinių partnerių atstovai – dėstytojai: Veroniia Martyniuk, Edukologijos mokslų daktarė, docentė, Cambridge KK skyriaus vadovė (Cambridge Kiev padalinys), LSMU prof. Jonas Liudas Poderys, KTU dr.doc. Rimantė Hopenienė, VDU Ekonomikos katedros lektorė, doktorantė. Viktorija Tauraitė, Socialinių mokslų ir edukologijos mokslų dr. Tomas Sabaliauskas, VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros lektorė dr. Kristina Kovalčikienė, VDU Muzikos akademijos doc. dr. Daiva Bukantaitė, LSMU studentė Natalija Markevičiūtė, KTU doc. dr. Irina Klizienė. Šiemet gimnazijos 4 klasės mokiniai rengia Brandos darbus biologijos, chemijos, fizinio ugdymo srityse. IVB klasės gimnazistė Erika Simanavičiūtė ES Jaunųjų mokslininkų konkurse už darbą „Paauglių fizinio aktyvumo kaita COVID-19 pandemijos karantino metu buvo nominuota III laipsnio diplomu. Konferencijos pabaigoje mokiniai naudodami „Mentimeter“ programą rinko labiausiai patikusį darbą. Visi galėjo išreikšti savo nuomonę – dėstytojai, mokytojai, mokiniai, tėvai. Visiems dalyviams bus įteiktos padėkos, o mokytojams ir ekspertams – metodinės pažymos.

 

Kauno „Santaros“ g-jos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.