Išvyka į Sargėnų dvaro parką

Nijolė Rimkuvienė
,
vyresn. mokytoja
Egidija Dobilaitė
,
mokytoja metodininkė

Baigiasi gegužė – žydėjimo metas, nes saulė šviečia, šypsosi, šildo. Dienos jau šiltos, žydi sodai, gėlynai, žaliuoja augmenija. Todėl, kad tai pajustume, savo akimis galėtume regėti, Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis‘‘ „Pelėdžiukų‘‘ grupės pedagogės Nijolė Rimkuvienė, Egidija Dobilaitė ir jų padėjėja Tamara Lisauskienė nutarėme organizuoti edukacinę išvyką į šalia mūsų įstaigos esantį Sargėnų dvaro parką. Paruošėme edukacinės išvykos planą, surinkome tėvų raštiškus sutikimus, kad galėtume išsivesti vaikus už įstaigos ribų, suformulavome tikslą, išsikėlėme uždavinius, o visa tai susipažinusi patvirtino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Gustainienė.

 

Išvykos tikslas – supažindinti ugdytinius su žaliuojančia pieva, žydinčiomis gėlėmis, krūmais, medžiais.

 

Uždaviniai

  1. Grožėtis augmenija, pasidžiaugti pavasariniais augalais, išgyventi džiugių akimirkų, pajusti malonių emocijų.
  2. Gausinti šnekamosios kalbos žodyną, gebėjimą taisyklingai įvardinti gėlė, žolė, krūmas, medis
  3. Taikant aktyviuosius ugdymo, ugdymosi metodus organizuoti ugdomąsias veiklas netradicinėje aplinkoje, saugoti augalus, jais rūpintis.

 

Gegužės 15 dieną, pirmadienį, po oficialios „Ryto rato‘‘ dalies, buvo pravestas saugaus elgesio instruktažas, apsivilktos šviečiančios išvykos liemenės ir pasiimta ėjimą lengvinanti „gyvatėlė‘‘, nes esame trimečių amžiaus „Pelėdžiukų‘‘ grupė.

Priėję prie Sargėnų dvaro parko, pamatėme ir įsiamžinome prie informacinio stendo. Po to reikėjo praeiti pro vandens telkinį. O čia laukė netikėtumas, nes visus sudomino vyriškis, kuris rankose laikė meškerę ir gaudė žuvį, o į žvejybą atvyko dviračiu, kurį pastatė prie medžio. Teko pabėgioti po pievą, kuri ne tik žaliavo, bet buvo su geltonais žiedais ir skraidančiais pūkais. Geltonavo kiaulpienės, o skraidė jų vaisiai – pūkai. Juos vėjas nešė tolyn, tolyn, o vaikučiai džiūgavo, linksminosi, plojo delnais, norėdami sugauti…

Keliaudami toliau pamatėme žydinčią obelį. Glostėme jos kamieną, šakas, iškėlę aukštyn rankas, rodėme šakas, žiedus, sukiodami per riešus rankų plaštakas…Daug nuostabos ir malonumo suteikė žolėje sužydėjusios baltos smulkiažiedės gėlytės. Tik gaila, kad negalėjome įvardinti jų pavadinimo, nes teko sugrįžus grupėn pasitelkti IT, kad plačiau sužinotume ir surastume ieškomos informacijos. Pievoje aptikome rąstą, ant kurio susėdome pailsėti ir užkąsti. Mažieji keliautojai galėjo stebėti, kaip žoliapjove žmogus pjovė žolę. Ugdytiniai L.S., H.M. sakė draugams, kad senelis, tėtis taip sode pjauna…Tai patvirtina, įrodo, kad auklėtiniai jau geba įgytas žinias taikyti praktikoje, nes jie mąsto apie tai, ką sužinojo anksčiau, supranta, kas vyksta aplinkui… Reflektuojant, su ugdytiniais aptariant išvyką, kitomis savaitės dienomis iš paruoštų detalių popieriaus lapuose aplikavome, kūrėme žydinčių medžių paveikslus. Pasak profesorės A. Juodaitytės „Žmogus auga kaip medis, bet jo augimas žymiai sudėtingesnis…‘‘ Įvairios veiklos gamtoje, ugdymosi formos netradicinėje erdvėje, metų laikų kaita, jos reiškinių stebėjimai, pokyčiai yra turtinga veiklos sritis. Svarbu suvokti ir rasti būdų ugdytiniams perteikti, kas nutinka su žeme, jos augalija, gyvūnija ir kokias užduotis privalo atlikti žmogus.

 

Apie edukacinę išvyką į Sargėnų dvaro parką paskelbta įstaigos, „Pelėdžiukų“ grupės Facebook. Sulaukta pozityvių tėvelių komentarų, padėkų…

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.