Internetinis seminaras – patogi forma tobulinti pedagogines kompetencijas

Irina Mickutė
,
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro metodininkė

Laiko, optimalaus patogumo ir finansinio naudingumo paieška skatina pedagogus rinktis naujas kvalifikacijos tobulinimo formas. Šiandien skleisti naujoves ir teikti metodinę pagalbą bei dalintis profesine patirtimi galima neišvykstant iš savo mokyklos, todėl nuotolinių mokymų vis daugėja.

 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre (LASUC) ugdomi akli ir silpnaregiai mokiniai iki 21 metų bei teikiama konsultacinė pagalba bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, kaip pritaikyti aplinką bei ugdymo priemones darbui su šiais mokiniais. 2019 m. LASUC pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (konferencijoje, mokymuose, praktikume, specializuotoje parodoje) Izraelyje, Latvijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Vokietijoje. Įstaigos strateginiai dokumentai skatina gerosios patirties sklaidą, todėl naujienomis pasidalinome su LASUC ir šalies pedagogais. Birželio 12 d. LASUC organizavo internetinį seminarą „Akli ir silpnaregiai mokiniai bendrojo ugdymo mokykloje: misija įmanoma“.

Dalyvauti tarptautinėje specialiųjų priemonių akliems ir silpnaregiams parodoje „SightCity“ Frankfurte prie Maino vyko mokytojos Dovilė Pratusytė, Šarūnė Meškuotienė, Vaiva Truskauskienė ir socialinė pedagogė Žydrė Ragelytė. Parodos naujoves jos pristatė keliais aspektais: tai specialiosios ugdymo priemonės, aplinkos pritaikymas ir kasdienių įgūdžių ugdymas, ugdymas karjerai ir profesinis orientavimas. Parodos dalyvės per tris dienas susipažino su naujais interaktyviais produktais akliems ir silpnaregiams ugdyti, dalyvavo paskaitose, susitiko su gamintojais bei Vokietijos regos negalią turinčių asmenų ugdymo centrų specialistais. Socialinė pedagogė Ž. Ragelytė parodoje atrado daugiau aklų ir silpnaregių mokinių profesinių galimybių, patobulino profesinio orientavimo organizavimo įgūdžius ir yra pasirengusi teikti konsultacijas šiais klausimais šalies bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems regos negalią turintiems mokiniams.

 

Penkios pagalbos mokiniui specialistės (logopedė Gintarė Mykolaitytė, gydomosios kūno kultūros mokytoja Jolanta Bedalienė, psichologė Kotryna Miknevičiūtė, tiflopedagogė Jūratė Jakštienė ir skyriaus vedėja tiflopedagogė Jūratė Maskoliūnienė) dalyvavo trijų dienų ankstyvosios reabilitacijos praktikume Rygos Strazdumuižos internatinėje mokykloje akliesiems ir silpnaregiams mokiniams. Ši mokykla rengia praktinius užsiėmimus ankstyvojo amžiaus akliems ir silpnaregiams vaikams kartu su tėvais, o LASUC rudenį ir pavasarį per mokinių atostogas organizuoja konsultacines dienas tėvams, auginantiems aklą ar silpnaregį vaiką, su kuriuo tuo metu dirba LASUC specialistai. Konsultacinėse dienose tėvai įgyja žinių bei gebėjimų, randa naudingos informacijos, susipažįsta su specialistais, įsilieja į regos negalią turinčių šeimų bendruomenę.

 

Jovita Gainė, LASUC matematikos mokytoja, dalyvavo tarptautinėje ICEVI-EUROPE konferencijoje „Kas yra gerai, visada gali būti dar geriau: kaip pagerinti aklųjų mokinių mokymosi rezultatus?“ Prancūzijoje. Jos pranešimo internetiniame seminare tikslas – supažindinti su aklų ir silpnaregių mokinių matematikos mokymo galimybėmis ir specialiosiomis priemonėmis, kad įgytos žinios padėtų siekti kokybiškesnio matematikos pamokų planavimo ir organizavimo.

 

Tiflopedagogė Jūratė Jakštienė dalyvavo mokymuose Tel Avivo Nitzan organizacijoje ir parengė pranešimą „Emocinio kognityvinio koučingo metodo taikymo būdai tėvams ir pedagogams“. Internetinio seminaro metu ji klausytojus supažindino su metodu, kurį sudaro 12+1 žingsnių: nuo problemos aptarimo iki galutinio sprendimo. Šis metodas skirtas pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams, auginantiems mokymosi sunkumų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Tiflopedagogė J. Jakštienė emocinį kognityvinį koučingo metodą taikys ugdydama aklus ir silpnaregius vaikus ir teiks rekomendacijas ar pagalbą turintiems sunkumų mokiniams ir jų tėvams, pedagogams.

 

Budapešte vyko tarptautinė ICEVI-EUROPE konferencija „Savarankiškumo ir dalyvumo didinimas visose amžiaus grupėse“, kurioje dalyvavo LASUC tiflopedagogas, mobilumo ir orientacijos mokytojas Juozas Daunaravičius. Konferencijoje akcentuota socialinės integracijos būdų įvairovė, kad akli ir silpnaregiai asmenys būtų kuo savarankiškesni. Konferencijoje gautą informaciją J. Daunaravičius iliustravo priemonių nuotraukomis ir jų pritaikomumu kasdienėje veikloje, ugdyme bei įgyvendinant aklų ir silpnaregių asmenų lytinį švietimą.

 

Į internetinį seminarą „Akli ir silpnaregiai mokiniai bendrojo ugdymo mokykloje: misija įmanoma“ registravosi 50 pedagogų iš visos šalies. LASUC pedagogai susirinko į seminarų klasę tiesiogiai stebėti kolegų pranešimus. Pasibaigus transliacijai, visi kartu aptarė gautą informaciją, pasidalijo pastebėjimais, rezultatais. Šiais metais LASUC įgyvendins Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą, kurio dėka naudosis šiuolaikinėmis naujausiomis prezentacijų ir konferencijų įrangos technologijomis, kas leis tokius seminarus ar konferencijas rengti dažniau.

 

Apibendrinant internetinio seminaro poveikio rezultatus, pastebėta, kad transliacijos metu pranešėjai šalies pedagogų klausimų nesulaukė, tačiau prireikus visada galima kreiptis į LASUC specialistus, pedagogus. Ypač grįžtamojo ryšio pasigedo seminaro pranešėjai, nes ne virtualioje erdvėje vykstantys seminarai veiksmingiau atliepia klausytojų poreikius. Po internetinio seminaro transliacijos organizatoriams tapo aišku, kad pranešimai turėtų būti dar trumpesni, vaizdinė medžiaga kokybiškesnė – kitaip sunku išlaikyti stebinčiųjų dėmesį.

 

Įvykęs seminaras rodo, kad LASUC specialistai siekia padėti šalies pedagogams ugdyti regos negalią turinčius vaikus. Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis šalies bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 m. m. mokėsi 90 tokių mokinių, o tai reiškia, kad kasdien jie savo mokyklose susitinka su įvairių dalykų mokytojais, auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais, kuriems reikalingos specifinės žinios, priemonės, įgūdžiai. LASUC kompetentingi specialistai pasirengę jiems padėti, informuoti, konsultuoti. Internetinio seminaro organizatoriai ir pranešėjai klausytojams dar kartą priminė, kad visi turime galvoti apie aklų ir silpnaregių mokinių kokybiškai organizuotą įtraukųjį ugdymą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.