Integruotos patyriminio ugdymo pamokos Daugėlių progimnazijoje

Dalė Janušauskienė
,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos mokytojai birželio 2 dieną 1–8 klasių mokiniams vedė integruotas patyriminio ugdymo pamokas, skirtas ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas taikant  šiuolaikiškus metodus ir praktines veiklas netradicinėse erdvėse (koordinatorė direktorės pav. ugdymui V. Aleknavičienė). Jose įgyjamos ne tik žinios, bet ir kritinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, pozityvus požiūris į pokyčius. Pamokas  stebėjo ir mūsų svečiai – kolegos iš Šiaulių Salduvės progimnazijos.

 

Įdomios ir turiningos buvo pradinukų pamokos. Antrokai su  mokyklos slaugytoja dalyvavo pamokoje „Ar moku būti saugus“, pirmokai  kūrė paveikslus iš gamtinės medžiagos, mokėsi, kaip džiovinti augalus. Susikaupę trečiokai aiškinosi, kaip orientuotis aplinkoje, susipažino su kompasu, o ketvirtokai kūrė miško pasakas…

 

Integruotų pamokų įvairovė padėjo ugdyti ir vyresniųjų mokinių saviraišką, žadino gilesnį temos supratimą (lietuvių, rusų, gamtamokslinis ugdymas) pamokose „Šiandien skaičiuosime varnas“, „Gėlės žiedas moksle ir literatūroje“. Technologijų bei istorijos pamokose „Vilties paukštis“ buvo ugdomas mokinių kūrybingumas bei pilietiškumas. Matematikos ir kūno kultūros užsiėmimuose skirtas dėmesys praktinėms veikloms: šuolis į tolį, bėgimas, dydžių vidurkių skaičiavimas, o anglų ir informacinių technologijų mokytojai paskatino dalyvauti „Nuotraukų medžioklėje“.

 

Tąkart įsitikinome visi, kad toks mokymas(is) padeda formuoti mokinių įgūdžius bei pagilina dėstomos informacijos suvokimą, susiejant jį su realiu gyvenimu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.