IKT mokymo metodų taikymas įvairių dalykų pamokose

Ramunė Juknelienė
,
istorijos mokytoja

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“. Įgyvendinant paraiškoje suplanuotas veiklas įvairių dalykų mokytojai dalį pamokų veda IKT kabinetuose, kur mokiniai taiko dalykų teorines žinias praktiškai atlikdami įvairias užduotis. Tuo siekiame padidinti akademinių rezultatų veiksmingumą bei dėstomo dalyko patrauklumą.

 

Naudojame el. pratybų programas mokinių praktiniams įgūdžiams lavinti, mokome dirbti ir taikyti dalyko žinias dirbant su įvairiomis IKT programomis: ArtSteps, Flipsnack, MyMaps, Actionbound, StoryJumper ir kt. Toks teorinių ir praktinių užsiėmimų derinimas sudaro galimybę individualizuoti mokymo procesą. Kiekvienas mokinys medžiagos apimtį ir mokymosi tempą gali rinktis pagal savo poreikius bei sugebėjimus, leidžia jiems geriau pažinti aplinkos ir kultūrinius skirtumus bei panašumus, ugdo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatina kūrybiškumą, atvirumą naujovėms. Įvaldytos kompiuterinės programos suteikia neribotas galimybes mokytis įvairių dalykų: skaityti el. knygas, žymėtis idėjas bei pastabas, rinkti tekstą, dalintis informacija, fotografuoti, piešti, kurti ir…

 

 

Istorijos pamokose mokiniai kūrė darbus „Žymūs Sūduvos krašto žmonės“ arba „Mano miestas Marijampolė“ su įvairiomis IKT programomis. 6 klasės mokiniai „Tautų pavasaris Europoje“ arba „XIX a išradimai“, 7 klasių mokiniai „Graikų ir persų karai“, 8 klasės „Reformacija Europoje XVI a“, 9 klasė „Tautinis atgimimas Lietuvoje XIX a“, 10 klasė „Lietuvos valstybingumo kūrėjai“.

Štai keletas mokinių darbų:

Reformacijos srovės Europoje

Europos XVI a. religinis žemėlapis

Graikų ir Persų karai 

 

Marijampolės „Ryto“ mokykla dalyvauja ir „Erasmus+” projektuose: „Būk aktyvus, būk laimingas“, „Neįgalūs mokiniai įveikia sunkumus“ , kuriuose irgi didelis dėmesys skiriamas IKT gebėjimams lavinti. Keletas mokinių projektinių darbų: „Sveiki lietuvių patiekalai ir užkandžiai”, „Europa ir aš”, „Tai yra Europa”.

 

O norinčius geriau pažinti mūsų miestą Marijampolę, kviečiame parsisiųsti Actionbound programėlę ir mėgautis mokinių parengta ekskursija su trumpa istorija apie lankomus objektus Marijampolėje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.