Įgyvendintas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas jaunimui

Tomas Vilčinskas

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, kaip projekto partneris, baigė įgyvendinti „Erasmus+“ 2-o pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektą „Pareikalauti savo ateities“ („Claim Your Future“). Projekto koordinatorius „Friesland College“ (Nyderlandai); projekto partneriai – „Inova+“ (Portugalija), „Bridging to the Future“ (Jungtinė Karalystė), „Servei Solidari“ (Ispanija) ir „Hamburg Foundation for Migrants“ (Vokietija) – profesinio mokymo centrai, verslo inkubatoriai, nevyriausybinės organizacijos.

 

Projekto „Pareikalauti savo ateities“ tikslas – įkvėpti mokinius valdyti pokyčius ir inovacijas savo regione. Sparčiai keičiantis pasauliui, jaunimas turi tapti finansiškai ir ekonomiškai nepriklausomas. Siekdami šios nepriklausomybės privalo ugdytis tokias savybes kaip asmeninė lyderystė ir verslinis mąstymas. Jaunuoliai puikiai suvokia bei pripažįsta šį poreikį, vertindami jį kaip ambiciją ir siekį priklausyti įtraukiai visuomenei.

 

Partneriai sukūrė mokiniams 3-jų metų tobulėjimo kursui skirtus įrankius. Šių veiklų tikslas – įkvėpti jaunimą valdyti pokyčius ir inovacijas, tapti pavyzdžiu bendraamžiams, didinti jų sąmoningumą. Mokiniai supranta, kad siekdami užsibrėžto tikslo privalo skirti nuolatinių investicijų tobulindami įgūdžius, kad pasiektus rezultatus sėkmingai išlaikytų ir plėtotų.

Inovacijos reikalauja sektinų pavyzdžių, tad projekto „Pareikalauti savo ateities“ tikslinė grupė – pirmoji pokyčių karta.

 

Tvarus mokinių, švietimo institucijų, regiono verslininkų ir valdžios institucijų bendradarbiavimas – kuria naują aplinką – puoselėja nuolatinį poveikį jaunimui. Projekto tikslinė grupė daro įtaką politikos ir sprendimų priėmimo procesams, kad šie taptų paveikūs ateityje.

Vietos ir regionų valdžios institucijos supranta – kaip svarbu įtraukti studentus į politikos formavimą ir sprendimų priėmimą. Dalyvaujančios organizacijos siekia prisidėti prie aukštesnio lygio ir kokybiškesnio mokslo turinio kūrimo; geresnio jaunų žmonių užimtumo ir įsidarbinimo galimybių bendradarbiaujant profesinio mokymo ir aukštojo mokslo institucijoms; skirti išskirtinio dėmesio tobulinant socialinius jaunuolių verslumo įgūdžius.

 

Jaunimas aplankė Kauno mokslo ir technologijų parką, bendradarbystės centrus „Happspace“ ir „Talent Garden“, Kauno jaunimo ir informacijos konsultavimo centrą; dalyvavo akcijoje „Eco Run 2019“, mados verslo forume „Mados Savaitė Klaipėda 19“, Kauno savivaldybės jaunimo konferencijoje 2019 ir kt.

Pasiekti rezultatai: įgyta vertingų žinių; gauta puikių įspūdžių dozė; gimė naujų idėjų; užfiksuotos istorijos pamokos; domėtasi kaip kuriamos bendruomenės, tinklai; tobulinta socialinio verslumo mąstysena, bendradarbiavimo ir komunikavimo įgūdžiai.

Akcijose dalyvavę mokiniai perteikė patirtį bendramoksliams, surengti seminarai ir dirbtuvės.

Džiugu, kad projektas sulaukė didelio pasisekimo ir tapo idėjų inkubatoriumi jaunimui.

 

„Erasmus+“ 2-o pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektas Nr. 2017-1-NL01-KA202-035245 „Pareikalauti savo ateities“ („Claim Your Future“) finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.