Įgyvendinama nauja profesinio mokymo finansavimo tvarka

Įgyvendinant naują profesinio mokymo finansavimo tvarką, nuo 2020 m. pereinama nuo mokymosi valandų prie kreditų finansavimo. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) nustatė ir skelbia kreditams skiriamas lėšas pagal švietimo sritis ir posričius. Naujoji finansavimo tvarka kurs palankias sąlygas plėsti modulinį mokymą, sudarys prielaidas greitesnei mokymosi visą gyvenimą plėtrai, padės daug greičiau reaguoti į darbo rinkos paklausą ir tikslingiau naudoti valstybės lėšas.

 

„Profesinio mokymo finansavimo modelis pagal kreditus yra pažangus ir lankstesnis. Perėjimas prie kreditų leis suvienodinti profesinio mokymo įkainius švietimo, užimtumo ir darbuotojų perkvalifikavimo sferose ir kurti bendrą mokymosi visą gyvenimą sistemą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys.

Viceministras taip pat pabrėžia, kad naujoji finansavimo metodika leidžia apskaičiuoti lėšas besimokančiojo pasirinktiems moduliams, tokiu būdu žmogus galės laisviau rinktis tai, ko jam ar darbdaviui reikia, ir formuoti individualius kompetencijų rinkinius. Metodika taip pat skatins profesinio mokymo teikėjus plėtoti profesinį mokymą pameistrystės forma.

Jono Kriščiūno nuotr.

Rugpjūčio 28 d. Vyriausybės patvirtintoje profesinio mokymo finansavimo metodikoje nustatyta, kad ŠMSM kasmet iki metų pabaigos apskaičiuoja ir skelbia kitų metų vieno mokymosi kredito lėšas pagal švietimo posričius.

Iki šiol profesinio mokymo lėšos buvo skaičiuojamos pagal profesinio mokymo valandas. Tokia metodika neturėjo pakankamo lankstumo – skaičiuojant lėšas programai, nebuvo galimybių operatyviai reaguoti į darbo rinkos poreikius ir veiksmingai naudoti išteklius, skiriant finansavimą tik atskiroms kompetencijoms įgyti.

 

2020 m. profesinio mokymo įstaigoms numatyta skirti 112,2 mln. eurų, 2019 m. skirta 103,7 mln. eurų.

Pastaraisiais metais finansavimas profesiniam mokymui nuosekliai didinamas. Valstybės biudžeto lėšos profesiniam mokymui per penkerius metus augo daugiau nei ketvirtadaliu – 27 proc.: nuo 88,6 mln. eurų 2016 m. iki 112,2 mln. eurų 2020 m.

Auga ir profesinį mokymą prasirinkusių mokinių skaičiai. Šiemet iš viso per priėmimą į profesinio mokymo įstaigas buvo priimta 19,5 tūkst. stojančiųjų, tai 2,2 tūkst., arba 13 proc., daugiau nei pernai.

 

2020 m. profesinio mokymosi kreditų lėšas pagal švietimo posričius galima rasti čia.

 

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.