Įdomus ir naudingas tarptautinis seminaras

Inga Klinauskienė
,
Kuršėnų Stasio Anglickio m-klos anglų kalbos mokytoja

Birželį aš, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos anglų kalbos mokytoja Inga Klinauskienė, Vageningeno mieste (Nyderlandai) dalyvavau „Erasmus+“ tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminare, kurį dotavo Švietimo mainų paramos fondas. Nyderlandų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „National Agency Erasmus+ education and training“) organizavo teminį seminarą „Socialinė įtrauktis ir įvairovė“ (angl. „Social Inclusion and Diversity“), suteikdama galimybę įvairių Europos Sąjungos šalių skirtingų švietimo sistemos sektorių atstovams bendradarbiauti dalyvaujant tarpsektorinėse diskusijose ir taip vieniems iš kitų mokantis spręsti mokinių, patiriančių socialinę atskirtį, ugdymo problemas.

 

Seminaro tikslas – pasidalyti gerąja įtraukiojo ugdymo patirtimi, sprendžiant iškilusius ugdymo sunkumus klasėje arba bet kurioje kitoje mokymosi aplinkoje, nes kiekvienas vaikas, studentas ar besimokantis suaugęs žmogus turi teisę gauti visapusišką švietimo pagalbą, kad galėtų augti, mokytis ir tobulėti. Tai – įtraukaus švietimo pagrindas.

Seminaro pranešėjai, įvairiose švietimo įstaigose dirbantys praktikai iš Belgijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, pasidalijo sėkminga įtraukiojo ugdymo klasėje ar kitoje mokymosi aplinkoje patirtimi ir pristatė naujausius mokslinius tyrimus.

Nemažai dėmesio skirta mokyklų, universitetų tarptautinio bendradarbiavimo teigiamam poveikiui „Erasmus+“ projektuose. Buvo skatinamos naujų kontaktų paieškos ir galimos partnerystės, todėl seminaro dalyviai aktyviai įsitraukė į komandines, kūrybines veiklas, diskusijas. Dalyviai taip pat susipažino su programos „Erasmus+“ techniniais aspektais: projektų kūrimo etapais, jų tikslingumu.

 

Per seminarą įgytos kompetencijos padės tikslingiau ir veiksmingiau rengti „Erasmus+“ projektus, kokybiškiau organizuoti veiklas, padėsiančias mažinti pažeidžiamiausių mokinių socialinę atskirtį mokyklos bendruomenėje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.