Gimnazijos mokiniai keliaudami mokosi

Rasa Šimaitienė
,
Kauno r. Neveronių gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė

Kauno r. Neveronių gimnazijos 6–8 ir I–II klasių mokiniai per rudens atostogas keliavo į Vengriją ir Slovakiją. Jie ne tik susipažino su šių šalių kultūra, istorija, Budapešto architektūra, bet ir atliko įvairių gamtos mokslų tyrimų: tyrė kraštovaizdžio reljefo elementus, objektų fizines ir chemines savybes, mokėsi atlikti įvairius matavimus ir lyginti rezultatus.

 

Planuojant kelionę ir veiklą, su mokiniais buvo aptarta keturių dienų programa ir tyrimų praktika. Nutarėme, ką galėtume stebėti, kaip tai fiksuoti, rinkti duomenis, juos skaičiuoti, gauti rezultatus, sudaryti žemėlapius ir diagramas. Tiriamojoje praktikoje dalyvavo 28 mokiniai, taigi susiskirstėme į penkias grupes po 4–5 mokinius ir pasirinkome tokias temas: „Temperatūrų ir aukščių kitimas vietovėse“, „Vandens ir dirvožemių tyrimai“, „Automobilių srauto tyrimas“, „Objektai ir susisiekimas, atstumai ir trajektorijos“, „Reljefas ir augmenija“. Prieš išvykdami mokiniai internete pasidomėjo šiomis sritimis, susidarė planą, kaip atliks stebėjimus, tyrimus, skaičiavimus. Nors kiekviena grupė turėjo atskirą temą, stebėjimus ir tyrimus atliko visi. Automobilių srautas pagal schemą buvo vertinamas tam tikru laiku poromis tiek važiuojant pirmyn, tiek atgal. Tai tapo gana smagiu laiko praleidimo būdu, todėl kelionė autobusu neprailgo. Mokiniai skaičiavo ir vėjo malūnus, fiksavo vietoves, domėjosi kelio ženklais, lygino juos su Lietuvos ženklais ir fiksavo skirtumus. Visi mobiliuosiuose telefonuose naudojosi programėle „Universal Diary“. Tai mobilus dienoraštis, kuriame užsirašydavo pastebėtus faktus, atliktus matavimus, nufotografuodavo objektą ar reiškinį. Per praktiką naudojomės prietaisais: kompasu krypčiai nustatyti ir žemėlapiams skaityti, „Digital“ multimetru temperatūrai, garsui ir apšvietimui matuoti, „Eosy Test“ juostelėmis ir tirpalais vandens savybėms tirti, kietųjų dalelių matavimo prietaisu dalelėms vandenyje aptikti, GPS palydoviniu imtuvu „Germin eTrex30“ kelionės žemėlapiams braižyti, aukščiams nustatyti. Be to, mums reikėjo ir kastuvo dirvožemio pavyzdžiams gauti, ir liniuotės, ir matavimo juostos, kad galėtume viską išmatuoti.

 

Pasibaigus kelionei tiriamoji praktika nesibaigė. Mokiniai, remdamiesi surinktais duomenimis, atlikę skaičiavimus, gavę rezultatus ir padarę išvadas, turės parengti pranešimus ir pateikti gimnazijos bendruomenei, galbūt net pasidalyti savo patirtimi kitų rajono mokyklų renginiuose.

Keliaujant organizuoti ne tik kultūrinę pažintinę veiklą, bet ir tiriamąją praktiką – tai mūsų mokytojų Romutės Stankevičienės (biologija), Indrės Adomaitienės (geografija), Rasos Šimaitienės (fizika), Vaidos Matulevičiūtės (chemija) sugalvota naujovė. Manome, kad tokia praktika ne tik pagilina žinias, bet ir paįvairina kelionių laiką, sutelkia vaikus į grupes, ugdo atsakomybę ir padeda įgyti patirties.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.