Geroji bendradarbiavimo patirtis – vaikai ir suaugusieji mokosi vieni iš kitų

Rasa Kildonavičienė, Dainora Kazlauskienė
,
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos metodininkės

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius bendradarbiauja su Šiaulių technologijų mokymo centru. Bendradarbiavimas – tai svarbus gebėjimas, atveriantis galimybes veiksmingai siekti savo tikslų, mokytis iš kitų, nesutrikti sudėtingose situacijose, mokytis iniciatyvos, įgyvendinant įvairius sumanymus.

 

Vaikai, bendradarbiaudami su ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programos mokiniais, pratinasi veikti, žaisti su mažiau pažįstamais žmonėmis, ugdosi elgesio kultūros įgūdžius (mandagumą, nuoširdumą, pagarbą aplinkiniams, sąžiningumą, draugiškumą, empatiją), veiklos kultūrą (pratinasi tinkamai tvarkyti žaislus, ugdymo priemones, asmeninius daiktus, mokosi pasiruošti veiklos vietą, organizuoti savo veiklą, žaidimą), higieninius įgūdžius ir įpročius (ugdosi savarankiškumą), kalbos kultūrą.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programos mokiniai noriai mokosi savo profesijos subtilybių darželyje: padeda ikimokyklinio ugdymo mokytojams organizuoti ugdomąsias veiklas, žaidimus, šventes, talkina ekskursijose, išvykose, kuria ugdymo(si) priemones, žaidimus vaikams, kartu išdykauja ir pramogauja. Tai puiki patirtis: mokiniai susipažįsta su darželio ugdymo aplinkomis, ugdymo priemonėmis, pratinasi savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose, lauke, išvykose, organizuoti ugdomąsias veiklas.

 

Besimokantys suaugusieji dalyvavo Rėkyvos progimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus organizuotose šventėse „Diena be automobilio“, „Rudens išdaigos“. Mokiniai kartu su vaikais žaidė linksmose estafetėse, atliko smagią mankštą, lauko erdvėse dažė raudonais burokėliais, kūrė ežiukus, vėrė obuolių karolius, keliavo į pikniką prie Rėkyvos ežero, kur vaišinosi sveikais užkandžiais. Smagu vaikams, įdomu mokiniams.

 

Suaugusieji domėjosi ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sode švietimo įstaigų bendruomenių surengtu rudens pleneru „Lygiadienio karoliai“. Kartu su mažaisiais draugais vyko į edukacinę-pažintinę išvyką prie skulptūros „Šaulys“, Talkšos ežero esančios Geležinės lapės. Ten kartu atliko praktinę-kūrybinę veiklą – iš gamtinės medžiagos kūrė mandalas. Ir maži, ir dideli ugdėsi kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis, patyrė džiugių emocijų.

 

Praktinius įgūdžius mokiniai ugdėsi organizuodami vaikams „Ryto ratą“. Pavyko puikiai. Kartu su vaikais suaugusieji mokėsi ugdymo procese integruoti informacines technologijas, susipažino su įvairiausiomis edukacinėmis programėlėmis, QR kodų panaudojimo subtilybėmis ir galimybėmis, kūrė edukacinius kilimėlius, mokėsi programuoti interaktyvią bitę „Bee-Bot“, išbandė įvairias STEAM veiklas, judrius ir ramius edukacinius, muzikinius žaidimus.

 

Domėjosi vaikų literatūra: kartu su vaikais netradicinėje aplinkoje Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose stebėjo Utenos kultūros centro lėlių teatro „Zuikis puikis“ muzikinį spektaklį „Lapės išdaigos ir kiti nutikimai“.

 

Kiekvienam vaikui reikia juo besirūpinančio ir jo ugdymu besidominčio suaugusiojo. Tada vaikai daugiau pasitiki savo jėgomis, mokosi iš pavyzdžio, siekia geresnių rezultatų, suvokia, kad veikdami kartu gali daug pasiekti, sukurti tikrą partnerystę.

 

Mokiniai, analizuodami Marijos Montessori ugdymo metodą, turėjo puikią galimybę kartu veikti su vaikais M. Montessori ugdymo(si) priemonėmis, išsiaiškinti, kuo jos skiriasi nuo tradicinės didaktinės medžiagos (įstaigoje yra taikomos M. Montessori metodo idėjos). Ir vaikai, ir mokiniai žaidė tyloje, stengdamiesi dirbti taip, kad šalia galėtų dirbti ir kiti. Tyloje veikti sunkiau sekėsi suaugusiesiems, o ne vaikams, nes vaikai dažnai stengiasi palaikyti tylą klausydami atpalaiduojančios muzikos, dalyvaudami įvairiuose tylos pratimuose ir žaidimuose. Šį kartą iš vaikų turėjo pasimokyti suaugusieji. Puikus pasidalijimas patirtimi.

 

Tikimės, kad ir ateityje pavyks glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti: vaikai, Šiaulių technologijų mokymo centro mokiniai, mokytojai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.