Gediminaičių stulpai – Nepriklausomybės simbolis

Rūta Zaveckienė
,
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ prog-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Trumpalaikis projektas su STEAM veikla „Gediminaičių stulpai – Nepriklausomybės simbolis“, buvo skirtas paminėti Kovo 11-ąją ir palaikyti Nepriklausomybės kelyje Ukrainą.

 

Integruotų patyriminių pamokų metu mokiniai:
– matematikos pamokoje pakartoję tiesių padėtį plokštumoje, prisiminę stačiakampio ir kvadrato savybes, braižė Gediminaičių stulpus ir aptarė visas brėžinyje gautas geometrines plokštumos figūras;

 

– etikos pamokoje aptarė Lietuvos ir Ukrainos laisvės sąvoką, simbolių prasmę, Lietuvos valstybingumo simbolius. Dirbdami grupėse sukūrė korteles, kuriose pateikė Gediminaičių stulpų simbolį ir suformulavo citatą „Ką mums reiškia laisvė?“;

 

– atviroje technologijų pamokoje (pagal matematikos pamokos metu nusibraižytus brėžinius) STEAM veiklos metu išpjaustė iš bulvių Gediminaičių stulpus ir dekoravo jais herbinį skydą, nupynė Ukrainos spalvų apyrankę – kaip tos šalies Nepriklausomybės bei palaikymo simbolį;

– lietuvių k. pamokos metu prisiminę Palemono legendą, pasirinkę adresatą ir adresantą, parašė koduotą laišką apie Gediminaičių stulpų, kaip valstybės simbolio, naudojimą;

 

– atviroje fizinio ugdymo pamokoje apsirengę tautiškomis spalvomis, nuėjo, rankose laikydami Ukrainos vėliavėles (pritardami Ukrainos Nepriklausomybės siekiui) visiems kartu sudėjus 11 km, sustojo drauge į figūrą, simbolizuojančią Gediminaičių stulpus;

 

– verslumo pamokos metu prisiminę STEAM veiklas technologijų pamokose, analizavo sunaudotų daržovių kainas, antkainius; bandė surašyti, kas ir kokius darbus atlieka, kol daržovės virsta įvairiais patiekalais ir aiškinosi prekės ar paslaugos kainas, išlaidas, savikainą.

 

Reflektavo veiklas įvairiais metodais: žodžiu atskirų dalykų veiklų pabaigoje, naudodami mokytojų pasiūlytas programėles Mentimeter, Slido, Wordclouds. Moksleiviai pastebėjo, jog pavyko susieti įvairių dalykų žinias ir gebėjimus, veiklos buvo įdomios, prasmingos, jiems patiko.

 

Projekto akimirkos

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.