Gamtos ir technologinių mokslų laboratorija – inovatyvūs mokymo(si) sprendimai

Daiva Jurevičienė
,
Jonavos r. Šveicarijos pagr. m-klos lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Jonavos r. Šveicarijos pagrindinė mokykla, siekdama veiksmingiau organizuoti ugdymo procesą, tobulėti, tinkamai reaguoti į gyvenimo pokyčius, technologijų pažangą, padedama rėmėjų, įgyvendino vieną iš savo idėjų – įrengė gamtos ir technologinių mokslų laboratoriją. Joje bus galima atlikti įvairius praktikos darbus, susijusius su gamtos mokslų, matematikos ir technologijų dalykų programomis, organizuoti robotikos užsiėmimus. Naudodamiesi 3D spausdintuvu mokiniai išmoks braižyti, piešti, kurti. Vyresniųjų klasių mokiniai pagal pasiūlytą programą „Mados ir dizaino inžinerijos pagrindai“ galės projektuoti aprangos gaminius.

 

Gegužės 17 d. mokykloje vyko iškilmingas gamtos ir technologinių mokslų laboratorijos atidarymas, kuriame dalyvavo garbingi svečiai: Jonavos rajono savivaldybės meras Eugenijus Sabutis, labdaros ir paramos fondo „Auginame ateitį“ direktorius Tadas Bojarskas, Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Gamybos inžinerijos katedros vedėjas Kazimieras Juzėnas. Mokyklos bendruomenė džiugiai sutiko akimirką, kai mokyklos direktorė Gražina Gečienė kartu su rėmėjų atstovu T. Bojarsku nukirpo atidarymo juostą ir pirmąkart pravėrė laboratorijos duris. Svečiams stebint aštuntokė Airida Česonytė atliko pirmuosius laboratorinius bandymus. Priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai, pradinių klasių ir vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienos „Mokomės gamtai ir iš gamtos“ veiklose: tyrinėjo mokyklos aplinką, aprašydami augalus, atliko gamtamokslius bandymus, rinko informaciją apie Šveicarijos seniūnijos vietovardžius. Mokiniams buvo įdomu ne tik tyrinėti, bet ir klausytis veiklų pristatymo bei apibendrinimo. Pasak fondo „Auginame ateitį“ direktoriaus T. Bojarsko, galima tik pasidžiaugti, kad laboratorija padės mokiniams tobulėti, siekti tikslų ir išaugti… mokslininkais, tyrėjais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.