„Erasmus+“ strateginės partnerystės projektas

Šiaulių sporto gimnazija 2019 m. pradėjo nauju tarptautiniu projektu „Efektyvus Google įrankių ir mobiliųjų telefonų programėlių naudojimas mokymui(si)“ (angl. „How to USE Google Tools and Mobile Apps in Education Effectively“). Sausio 5–10 d. dvi gimnazijos mokytojos – projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Zulfija Guzienė bei sporto ir sveikatos mokytoja Sonata Karaškevičiūtė – dalyvavo pirmajame tarptautiniame projekto dalyvių susitikime Slupsko mieste, Lenkijoje.

Susitikimas vyko Lenkijos edukacijos centre „Technik“, jame dalyvavo svečiai iš Portugalijos, Bulgarijos ir Lietuvos. Per vizitą nuveikti dideli darbai. Visų pirma, suplanuota projekto dviejų ateinančių metų susitikimų eiga, sklaida ir tvarumas. Paskirtos preliminarios susitikimų datos skirtingose valstybėse, paskirstytos atsakomybės ir pasidalyta gerąja patirtimi tarptautiniame kontekste.

Lenkijos privataus edukacinio centro šeimininkai parengė intensyvią švietimo ir kultūros programą, kuri apėmė kasdienes diskusijas apie projekto veiklos organizavimą, sklaidą ir perspektyvą. Projekto partnerių susitikimų temos atspindės kiekvienos šalies tradicijas ir papročius, pristatant tai ir panaudojant įvairius informacinius įrankius ir mobiliąsias programėles, taip pat planuojama parengti metodinę priemonę „Internetinių klasių valdymo įrankių naudojimas skirtinguose mokomuosiuose dalykuose“.

 

Per projektą tikimasi, kad mokiniai ir mokytojai pagerins savo informacinių ir komunikacinių technologijų žinias mokymosi tikslais, išmoks ir praktikoje taikys tokias naujoves kaip skaitmeniniai projektai, internetinės viktorinos, skaitmeninės vizualizacijos įvairių dalykų temomis ir t. t. Projekto dalyviai praplės akiratį, įgis žinių apie šalių kultūrinius skirtumus, tradicijas, tobulins organizacinius, komunikacinius, metodų įvairovės taikymo įgūdžius ir perteiks gerąją patirtį savo mokyklose. Svarbu, kad bus kuriama teigiama atmosfera ir užmegzti nauji draugystės ryšiai, vyks projekto šalių ugdymo įstaigų tolesnis bendradarbiavimas.

 

Šiaulių sporto gimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.