„Erasmus+“ projekto „Aš labai myliu savo šalį“ pabaiga Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjuje

Gabrielė Mikalauskaitė
,
projekto koordinatorė

2018–2020 metais vykęs VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus sukurtas ir koordinuojamas „Erasmus+“ projektas „Aš labai myliu savo šalį“ (I’m Really Proud of My Country) pasiekė pabaigą. Be Lietuvos, projekte taip pat dalyvavo Graikijos, Estijos, Rumunijos, Ispanijos bei Turkijos ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo mokyklos. Projekto tikslas – skatinti ugdymo įstaigų kultūrinę komunikaciją, pažinimą, kultūrų skirtumus ir panašumus, susipažinti su savo ir kitų Europos šalių paveldu.

 

Projekto metu buvo organizuojamos įvairios veiklos, skirtos vaiko etnokultūrinėms, komunikacinėms, socialinėms, pažinimo, kūrybiškumo kompetencijoms ugdyti. Vaikai puoselėjo savo tautinę ir pilietinę tapatybę, plėtė tautinę savimonę ir savigarbą. Daug dėmesio skirta pažinti savo šalį ir tautą – vaikai susipažino su tautiniais kostiumais, šokiais ir žaidimais, muzika, šalies trispalve, himnu, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) paveldo objektais, šalies gyvūnais, augalais ir pan. Lygiagrečiai, tokias veiklas atliko ir jų rezultatais dalijosi partnerių šalys.

Bendradarbiaudami su užsienio valstybių komandomis parengėme du leidinius – nacionalinių receptų knygą, bei pačių vaikų kurtų pasakų knygą „Pasaulio pasakos“ (The Tales of The World). Vaikų pasakas išvertėme į anglų kalbą ir parengėme iliustruotą dvylikos skirtingų pasakų rinkinį, skirtą 3–7 metų vaikams.

 

Dėl pakitusių natūralių kontaktų ir saugumo sąlygų pasaulyje, paskutinis mokymosi susitikimas vyko nuotoliniu būdu – susipažinome su Estijos darželio veiklų pavyzdžiais, susijusiais su projektu, tada diskutavome, stebėjome ugdomąsias veiklas, dalijomės pozityvia patirtimi.

Projekto dėka bendravome su užsienio ugdymo institucijomis, dalijomės gerąja patirtimi, įgavome patirties kultūriniame vaikų ugdyme. Vaikai geriau pažino savo ir kitų šalių tradicijas, etnokultūrą, aplinką. Tikimės tęsti bendruomeniškumo santykius su projekto partneriais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.