Diekavuonės ėš Skouda

Jūratė Rubavičienė

Kaip teigia kalbininkas, Šiaulių universiteto docentas dr. Juozas Pabrėža: „Vakams tarmie yr tas pėrms longs į pasaulį. Je vaks aug tarmiškuo aplinkuo, šnek katra nuors tarmė, anuo šnekta būn tortingesnė, spalvingesnė, įvairesnė.“

 

Mes, lopšelio-darželio „Mastis“ pedagogai, stengiamės, kad mūsų ugdytiniai augtų tarmiškoje aplinkoje, pamiltų savo išskirtinę kalbą, ją puoselėtų. Jau tapo gražia tradicija darželyje organizuoti rajoninę šventę-konkursą „Skaitymai žemaitiškai“, kuriame dalyvauja mūsų rajono ikimokyklinių įstaigų vaikai ir juos ruošę pedagogai, neabejingi žemaitiškai šnekai. Šiemet konkursas „Žemaitėjė, kuoki to graži“ vyko lapkričio 16 d. Laimėję konkurso prizines vietas, pasakoriai turėjo teisę važiuoti į Skuodo Bartuvos progimnaziją, kurioje paskutinę rudens dieną vyko regioninis konkursas, skirtas Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms ir jo istorinei, kultūrinei veiklai pažymėti. Konkurso tikslas – skatinti žemaičių tarmės vartojimą, puoselėti jos autentiškumą ir tautinės tapatybės saugojimą tarp augančios kartos. Konkurso organizatoriai: Skuodo r. savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka, Skuodo r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Skuodo žemaičių draugija.

Į Skuodą išvyko gražus būrelis mūsų darželio pasakorių iš „Nykštukų“ grupės: Mėta Siminauskaitė (4 m.), Ąžuolas Vaukas (5 m.), Luknė Kasparavičiūtė (6 m.) ir aš, auklėtoja metodininkė Jūratė Rubavičienė, išmokiusi ugdytinius pasakojimo meno.

 

Dalyvius vertinusi komisija daugiausia dėmesio kreipė į žemaičių tarmės mokėjimą, autentišką ir savitą santykį su skaitomu kūriniu, teksto originalumą, skaitomo teksto kalbos išraišką, artikuliaciją, bendravimą su auditorija. Visi mūsų darželio auklėtiniai grįžo su padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Paskelbus rezultatus paaiškėjo, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėje II vieta atiteko Luknei Kasparavičiūtei, o Ąžuolui Vaukui buvo įteikta speciali nominacija „Ož ėdėntėška gėmtuosės tarmies vartuojėma skaituomamė tekstė“. Pati mažiausia konkurso dalyvė – keturmetė Mėta Siminauskaitė – taip pat buvo apdovanota padėka „Už dalivavėma regėjuonėniamė kuonkursė „Skaitima Žemaitėška“, skėrtamė Daukonta Sėmuona 225-uosiuoms gėmėma metiniems“.

 

Komisijos pirmininkas, rašytojas, Skuodo žemaičių teatro įkūrėjas ir vadovas Edmundas Untulis pasidžiaugė, kad yra tiek daug mažųjų žemaičių kalbos puoselėtojų.

Už bendrystę, supratimą, palaikymą ir visokeriopą pagalbą dėkoju ugdytinių tėveliams, seneliams, grupės komandai ir darželio bendruomenei.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.