Dėmesio lavinimo ypatumai Vilniaus lopšelyje-darželyje „Gabijėlė”

Ikimokyklinis bei priešmokyklinis vaikų ugdymas yra itin svarbus, nes būtent darželyje vaikas praleidžia imliausius mokymuisi savo gyvenimo metus. Vaikų pažintinis aktyvumas yra labai stiprus, jo nereikia papildomai motyvuoti ir skatinti, jiems viskas įdomu. Be didelių pastangų vaikai noriai dalyvauja pažintiniuose, mokymosi procesuose ir be jokių išorinių pastangų kaupia išgirstą informaciją. Todėl labai svarbu šį vaiko raidos etapą panaudoti akademinių gebėjimų lavinimui.

 

Viena iš svarbiausių pažintinių vaiko raidos funkcijų – gebėjimas išlaikyti dėmesį. Tai labai svarbi savybė, ypač reikalinga gyvenime, mokantis, bendraujant su bendraamžiais. Pernelyg išsiblaškę vaikai dažnai neišbūna žaidime, sutrikdo veiklos eigą ar vystomą temą, sunku išbūti grupinėse veiklose, prisitaikyti prie keliamų taisyklių arba tyliai klausytis pasakos.

 

Kodėl svarbu mokėti koncentruoti dėmesį? Tai palengvina mokymąsi, suteikia daugiau

ramybės ir pasitikėjimo savimi, mažina nerimą, stresą, padeda tiksliau atlikti užduotis.

Gebėjimas sutelkti dėmesį į užduotį gerėja su amžiumi:

 • 1–2 metų vaikas geba susikoncentruoti veiklai 2−3 min.;
 • 2−3 metų vaikas – jau 5−8 min., bei moka perkelti dėmesį nuo vienos veiklos prie kitos;
 • 3−4 metų – apie 10 min. ir geba dėmesį paskirstyti tuo pat metu žaisdamas ir klausydamas, kas jam sakoma;
 • 5−6 metų – apie 10−15 min.;
 • 6−7 metų vaikas jau gali išlaikyti dėmesį apie pusvalandį.

Lopšelio-darželio „Gabijėlė” švietimo pagalbos specialistės, lavindamos vaikų dėmesį, taiko Gina Davies „Attention Autism” metodiką.

„Attension autism“ − tai mokymosi metodas, kuriuo siekiama padėti vaikams ugdyti dėmesio ir bendravimo įgūdžius. Taip pat metodo taikymo metu siekiama ugdyti natūralius ir spontaniškus vaikų bendravimo įgūdžius naudojant vizualiai pagrįstus ir labai motyvuojančius užsiėmimus.

 

Šį metodą dar kitaip vadiname „Kibiras”. Jį taikome savo organizuojamose dėmesio lavinimo grupinėse veiklose su švietimo pagalbos gavėjais.

Šis metodas − tai dėmesio lavinimas 4 etapais, pradedant nuo vos kelių minučių stebėjimo pirmame etape, iki pusvalandžio ar ilgiau paskutiniame etape, kai patys vaikai prisideda prie veiklos, kuria įvairius darbelius.

1 etapas – DĖMESIO SUTELKIMAS / KONCENTRAVIMAS. Šio etapo metu vaikas mokomas sutelkti savo dėmesį į suaugusiojo vaizduojamą labai trumpą veiklą.

 

 

2 etapas – DĖMESIO IŠLAIKYMAS Vaikas mokomas išlaikyti dėmesį ties demonstruojama veikla, kuri apima tam tikrą seką iki kol pasiekimas rezultatas. Gina Davies, pabrėžia, kad per šiuos užsiėmimus iš vaikų nereikalaujama užmegzti akių kontaktą ar ramiai sėdėti – daugiausia dėmesio skiriama įsitraukimui, kad ir kokiu būdu vaikas tai parodytų (šypsena, plojimais, komentarais ir pan.).

 

3 etapas – DĖMESIO KEITIMAS. Vaikai prisijungia prie demonstruojamos veiklos, dalyvauja pasirinktame/numatytame veiklos etape (vaikas gali būti pakviečiamas atlikti kokį nors veiksmą su demonstruojamais objektais)

 

4 etapas – DĖMESIO SUTELKIMAS, PALAIKYMAS IR PERKĖLIMAS, įskaitant perėjimą prie savarankiško darbo. Vaikai stebi, prisijungia prie demonstruojamos veiklos ir savarankiškai / su pagalba ją atlieka. Šiuo etapu taip pat siekiama ugdyti savarankiško darbo įgūdžius ir instrukcijų sekimo įgūdžius.

Kiek laiko truks kiekvienas etapas, priklauso nuo vaikų, kurie dalyvauja dėmesio lavinimo grupėse,  gebėjimo sutelkti dėmesį bei užsibrėžtų tikslų pasiekimo.

 

Savo ugdymo įstaigoje metodą taikome ne tik tiesiogiai su vaikais, bet ir pasiūlėme šį metodą taikyti grupės mokytojoms „Ryto rato“ metu. Darželio pedagogams organizavome metodines valandėles, kurių metu pristatėme dėmesio lavinimo metodą „Kibiras”. Metodinių valandėlių metu pedagogai praktiškai išbandė metodą, susipažino su metodo taikymo galimybėmis ir įsipareigojo numatytą laiką jį taikyti „Ryto rato“ metu su vaikais grupėje.

 

Pedagogai teigia, kad metodas naudingas dėl daugybės priežasčių. Visų pirma tai padeda vaikams koncentruoti dėmesį, moko drausmingumo, skatina aktyvumą. Gerina vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, turtina žodyną, plečia pasaulėžiūrą. Pedagogai įsitikinę, kad „Kibiro” metodas suteikia galimybę vaikams įdomiai pristatyti naujas temas, taip vaikai sužino kažką naujo, patiria gerų emocijų. Kalbėdami apie metodo įgyvendinimą, pedagogai teigti, jog metodas yra puiki priemonė vaikams mokytis išlaukti savo eilės, klausytis ir suprasti temą, atsakyti sudėtiniais sakiniais, taip pat skatina pasitikėjimo savimi.

 

Metodo „Attention Autism“ sumanytoja Gina Daves teigia, jog metodas naudingas dėl daugybės priežasčių:

 • moko vaikus sutelkti dėmesį į demonstruojamą veiklą;
 • gerina bendrą vaikų dėmesį;
 • ugdo dalyvių bendrą džiaugsmą grupine veikla;
 • didina dėmesį suaugusiųjų vadovaujamoje veikloje;
 • skatina spontanišką vaikų sąveiką natūralioje grupės aplinkoje;
 • gerina neverbalinį ir verbalinį bendravimą komentuojant;
 • plečia ir gilina žodyną.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė” švietimo pagalbos specialistės:

Kristina Budrytė vyresnioji specialioji pedagogė

Žaneta Šadbaraitė – Grigienė logopedė metodininkė

Edita Jasiulė vyresnioji socialinė pedagogė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.