Dalyvavimo „Erasmus+“ programos tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje patirtis

Božena Stelmakova
,
Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio direktorė

Gegužės 13–16 d. aš, Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio direktorė Božena Stelmakova, turėjau galimybę dalyvauti „Erasmus+“ programos tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje „Ikimokyklinis ugdymas, jaunų žmonių kokybiškas ugdymas“ (angl. „Pre-primary education, the schooling of young people from 2 to 6 years old: to the quality of teaching“), vykusioje Prancūzijoje, Puatjė mieste.

Veikloje dalyvavo 14 Europos šalių atstovai, tarp kurių buvo tiek ikimokyklinio ugdymo mokytojai, tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai (mokyklų-darželių), tiek švietimo srities kuratoriai ir specialistai.

 

Veiklos dalyviai buvo supažindinti su Prancūzijos švietimo sistema, ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu. Ikimokyklinės įstaigos Prancūzijoje veikia tik 4 dienas po 6 valandas, vaikų ugdymas vyksta nuo 8.30 iki 11.30 val., vėliau vaikai pietauja, po pietų – arba lieka dienos centruose, kur vyksta mokama priežiūra, arba juos pasiima tėvai, nuo 13.30 iki 16.30 val. toliau įstaigoje vykdomas ugdymas. Trečiadieniais vaikų darželyje nebūna, tėvai patys tą dieną organizuoja jų priežiūrą, šią dieną gali vykti mokytojų susirinkimai, pasiruošimas edukacinėms veikloms ir pan. Mokytojo darbo savaitė trunka 36 valandas, iš kurių 24 valandos yra skiriamos darbui su vaikais, o likusios 12 – pasiruošimui ugdymo procesui. Nuo ankstyvojo amžiaus vaikai yra ruošiami mokyklai, lavinami jų kalbėjimo, rašymo ir skaitymo (vyresnio amžiaus) įgūdžiai.

 

Per veiklą buvo skaitomi švietimo srities specialistų ir vadovų praktikų pranešimai. Jie supažindino mus su Prancūzijos švietimo standartais, vaikų priėmimo į įstaigas proceso vykdymu ir edukacinių erdvių kūrimo procesu. Viena diena buvo skirta veiklai valstybiniame darželyje, kur galėjome stebėti mokytojų ir vaikų bendravimą ugdymo proceso metu, jų veiklą lauke, galėjome susipažinti, kaip auklėtojos bendradarbiauja su tėvais. Po artimesnės pažinties su ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikla turėjome galimybę diskutuoti grupėse apie skirtumus ir panašumus tarp skirtingų šalių ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Verta pastebėti, kad lengviau buvo surasti veiklos skirtumų negu panašumų.

 

Turėjome parengti ir pristatyti atstovaujamos šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatybes bei įdomybes, supažindinti su šalyje veikiančia edukacine sistema. Kiekvienas pristatymas sulaukė daug klausimų. Lietuvos pristatymą paruošė trys ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovės: Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Vaivadaitė ir aš, Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio direktorė Božena Stelmakova. Mūsų pristatyme daugiausia dėmesio buvo skirta valstybinių ir privačių darželių skirtumams apžvelgti, vaiko pasiekimų aprašui kurti ir įtraukiajam ugdymui. Lyginant Lietuvos švietimo sistemą su kitomis šalimis, mums artimos pasirodė Šiaurės Makedonijos ir Slovakijos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Panaši vaikų buvimo įstaigoje trukmė, ugdymo proceso organizavimo modelis, panašus netgi ikimokyklinio ugdymo mokytojų darbo įvertinimas.

 

Dalyvavimas tokio pobūdžio veiklose leidžia praplėsti asmeninį suvokimą apie kitų įstaigų veiklas, jų kasdienybę ir problemas, taip pat dar labiau įvertinti tai, ką turi gero pas save. Per tokias išvykas prapleti ir savo pažįstamų ratą, todėl veiklos pabaigoje buvo sukurta bendravimo grupė, kurioje jau pradėjome dalytis idėjomis. Idėjos bus panaudotos „eTwinning“ arba „Erasmus+“ projektams, taip pat buvo pristatyta nauja bendradarbiavimo priemonė www.padlet.com ir www.pearltrees.com, sukurtas bendradarbiavimo tinklas. Čia bus skelbiama visa informacija apie veikloje dalyvavusius mokytojus, jų įstaigas, šalies edukacinę sistemą, būsimų projektų idėjos ir partnerystės galimybės.

 

Šiam projektui įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Straipsnyje atspindėtas dotacijos gavėjo požiūris, o NA ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.