Dalyvavimas „Erasmus+“ programos projekte – puiki galimybė perimti tarptautinę patirtį

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ bendruomenė, siekdama plėsti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, 2019–2020 m. pradėjo vykdyti „Erasmus+“ KA1 projektą „Tarpkultūrinis bendradarbiavimas – pažangesnė ikimokyklinė įstaiga ir geresnė ugdymo(si) kokybė“. Šio projekto tikslas – skatinti įstaigos darbuotojus dalyvauti tarptautinėje veikloje siekiant plėtoti jų bendrąsias ir profesines kompetencijas. Per projektą numatytos veiklos – darbo stebėjimo vizitas ir kvalifikacijos tobulinimo kursai užsienyje.

 

Pirmasis vizitas vyko Ispanijoje, Valensijos mieste, kur „Purienos“ pedagogai kartu su dalyviais iš kitų Europos šalių dalyvavo mokymų organizacijos „Esmovia“ rengiamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. Per savaitės trukmės kursus „Keturi įrankiai inovatyviam ugdymui“ išgirsta daug aktualios informacijos, naudingos kasdieniame pedagogo darbe. Taikant šiuos metodus ne tik pedagogo darbas tampa sklandesnis ir produktyvesnis, bet ir vaikai mokosi į problemas, situacijas žvelgti kūrybiškiau. Charizmatiškos amerikiečių lektorės Kelsie Kerwin vedami mokymai atskleidė, kaip kiekviena iš 4 inovatyvių ugdymo priemonių gali ir turi būti įtraukta į įstaigos mokymo planus, nes tai skatina vaikus įsitraukti į bendrą veiklą, būti komandos nariu ir aktyviai bendradarbiauti tarpusavyje.

Paskutinėmis projekto vizito dienomis lopšelio-darželio „Puriena“ pedagogai susipažino su Ispanijos ugdymo įstaiga, ten taikomais ugdymo metodais ir inovacijomis.

 

Tarptautiniai projektai itin svarbi ir įvairi patirtis bei nauda. Per vizitą į projekto partnerio šalį ne tik įgyjama praktinių žinių ar įgūdžių, bet ir užmezgamos naujos pažintys bei paaugama dvasiškai ir kultūriškai. Šio projekto dalyvių teigimu: „Atviresnis pasauliui mokytojas gali savo ugdytiniams duoti kur kas daugiau.“

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.