Atvėrus teatro virtuvės duris

Jurgita Kancerevičienė
,
Širvintų r. Gelvonų gimnazijos mokytoja

Teatro ištakos siekia Antikos laikus ir tai yra viena svarbiausių kultūros šakų. Teatras laikomas galingiausia priemone paveikti žmones. Ypač svarbų vaidmenį jis atlieka ugdant jauną asmenybę. Mokiniai, atvėrę teatro virtuvės duris, atsiduria iki tol nepažintame pasaulyje, kuriame egzistuoja neišsemiamas kūrybiškumas, oratorija, scenografija, ugdomi vaidybos gebėjimai. Tai kūrybos šventovė, kurioje labai svarbus asmeninis santykis, nusiteikimas, žadinama žiūrovo vaizduotė ir išgyvenimai, atsiribojama nuo kasdienybės šurmulio ir pasineriama į svajones.

 

Kovo 31 d. Širvintų r. Gelvonų kultūros centre Gelvonų gimnazijos mokiniai ir miestelio bendruomenė, svečiai šventė Teatro dieną ir žiūrėjo spektaklį „Pelenė“. Šis draminis kūrinys, kurį režisavo tikybos vyr. mokytoja, o dekoracijų autorė – technologijų  mokytoja metodininkė, sukurtas klasikinės pasakos apie Pelenę motyvais. Tai ne tik laimingai pasibaigusi likimo nuskriaustos pelenės istorija, bet ir nuostabių personažų kupinas spektaklis. Pagrindinius vaidmenis šioje istorijoje atliko Ig klasės mokiniai. Įspūdingai atlikti antraeilių aktorių: pasiuntinio, puotos dalyvių, vaidmenys. Smagus buvo ir mažųjų – trečios klasės – gimnazijos mokinių pasirodymas, kurio metu vaikai sekė pasaką su liaudies dainos intarpu ir kurį paruošė pradinių klasių mokytoja.

 

 

Nuotraukos Jūratės Balukevičienės ir Karolio Arbočiaus

 

Spektaklis – savotiška intelektualinė šventė, kurioje įvyksta savotiškas visuomenės ir meno susidūrimas. Mokytojų ir mokinių indėlis šiame kūrybiniame procese neišmatuojamas: žadinamas domėjimasis menu, gilinamos dramaturgijos žinios, lavinamas kritiškas mąstymas, estetinis skonis, sudaromos sąlygos saviraiškai, skiepijamas pasitikėjimas savo jėgomis. Tokie mokymo proceso intarpai labai teigiamai veikia mokinius, jų motyvaciją, požiūrį į meną. Spektaklio metu kviečiama atsigręžti į visiems svarbius dalykus: geriau pažinti tikrovę, save ir kitus, skirti gėrį ir blogį, priimti ne tik šviesiąją, bet ir tamsiąją gyvenimo pusę. Visa tai suteikia drąsos ir mažina įtampą susidūrus su bauginančia, nepažįstama tikrove.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.